Civilsamhället behöver stöd i coronakrisen

Debattartikel Bohusläningen – Conny Brännberg
Civilsamhällets organisationer har, likt många företagare, tappat stora intäkter i svallvågorna av Coronapandemin. Kristdemokraterna anser att det behövs ett statligt krispaket för att stötta civilsamhället.

Kristdemokraterna vill därför rikta omkring 1 miljard kronor i statligt kostnadsstöd till civilsamhällets aktörer. Stödet ska kunna gå till ideella föreningar, trossamfund, stiftelser och sociala företag utan vinstsyfte. För att få del av stödet måste man ha tappat 15 procent eller mer av intäkterna. Ersättningen är sedan 80 procent av intäktsbortfallet – upp till ett maxtak på 45 miljoner kronor.

Civilsamhällets gemenskaper – föreningar, organisationer, trossamfund, sociala företag spelar en stor roll för vårt samhälle. I kristider blir detta särskilt tydligt. Då växer behoven av insatser och gemensamma krafter. Åtgärderna för att minska smittspridningen av coronaviruset har inneburit ökad isolering, ensamhet och risk för utsatthet innanför hemmets väggar. Barnens rätt i samhället (BRIS) har sett en kraftig ökning i antalet samtal. Många äldre vänder sig till ideella samtalslinjer för att bryta ensamheten och få någon att prata med. Ekonomisk och social utsatthet ökar också ofta i kriser i spåren av exempelvis arbetslöshet.

Civilsamhället drabbas också av en ekonomisk nedgång. Intäkterna minskar när exempelvis second hand-butiker behöver stänga, evenemang ställas in och lägerverksamhet och lokaler inte kan hyras ut. Och när samlingar ställs in minskar också möjligheten till insamlingar och försäljning. Civilsamhället har vanligtvis många engagerade personer i högre åldrar som uppmanas att vara hemma under Coronatiden. Detta i en tid när behovet av volontärernas insatser fortsatt är stort – och kanske ökande. För att öka givandet, och därmed stötta organisationerna, vill Kristdemokraterna även höja taket i gåvoskatteavdraget under 2020 till 100 000 kronor.

De ideella organisationerna erbjuder inte bara hjälpverksamhet till behövande på ett sätt som det offentliga sällan klarar eller meningsfull gemenskap inom en rad områden, de erbjuder ofta också människor som saknar sysselsättning ett meningsfullt alternativ till passivitet. I väntan på att arbetsmarknaden återhämtar sig är det ytterst viktigt att människor erbjuds att göra något som uppfattas som, och är meningsfullt. Det underlättar deras återinträde på arbetsmarknaden när det väl kan ske. Om passiviteten tar över är risken överhängande att stora grupper hamnar utanför arbetsmarknaden även efter att den återhämtat sig.

I de åtgärder som regeringen hittills presenterat är det bara korttidspermitteringar och sänkt arbetsgivaravgift som kommit – vissa – organisationer till del. Det är otillräckligt. Regeringen har gett direktstöd till idrottsföreningar och kultursektorn. Men det breda civilsamhället har hittills lämnats nästan helt utanför. Dessa organisationer upplever dock minst lika stora problem. Civilsamhället har stor betydelse såväl i städerna som på landsbygden. De är en sammanhållande kraft och gör stor samhällsnytta.

Kristdemokraterna uppmanar regeringen att upprätta ett krispaket för civilsamhället.

Conny Brännberg (KD)
Regionråd Västra Götalandsregionen


Varför ger sig Vänsterpartiet på låginkomsttagarna?


Läs mer

Fler ska få vård snabbare


Läs mer

Regionstyrelsens ordförande gömmer sig i debatten


Läs mer

Regionen måste korta vårdköerna


Läs mer

Rödgrön ledning chansar med regionens ekonomi som insats


Läs mer

Västsveriges infrastruktur är eftersatt


Läs mer

Vi säger nej till sänkt åldersgräns för juridiskt könsbyte


Läs mer

Studiebesök SkaS Skövde


Läs mer

Vänsterns skattehöjningar slår främst mot låginkomsttagarna


Läs mer

GrönBlå Samverkan kommer fortsätta att lägga egna förslag


Läs mer