Conny Brännberg ny gruppledare för Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen

Pressmeddelande-
Conny Brännberg, Skövde, är vald till gruppledare för Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen. Det fattade Kristdemokraternas regionfullmäktigegrupp beslut om i kväll.

– Att få detta förtroende känns oerhört hedrande och inspirerande. Kristdemokraterna har ett starkt resultat med sig i regionvalet. GrönBlå Samverkan fortsätter att leda Västra Götalandsregionen nästa mandatperiod. Det skapar gynnsamma förutsättningar för Kristdemokraternas regionfullmäktigegrupps fortsätta arbete för en jämlik och nära vård samt ett starkare och attraktivare Västra Götaland, säger Conny Brännberg.

Conny Brännberg har i dag flera politiska poster. I Skövde är han ordförande i kommunfullmäktige samt gruppledare för Kristdemokraterna. I Västra Götalandsregionen har han bland annat posterna som ordförande i Kulturnämnden samt i Turistrådet Västsverige.

Regionfullmäktigegruppen beslöt även att nominera Conny Brännberg till ordinarie ledamot i regionstyrelsen och Maria Nilsson, Vänersborg, till ersättare. Magnus Berntsson, Göteborg, nominerades till vice ordförande i regionfullmäktige.

Kontakt:
Conny Brännberg
070-341 05 65

Maria Nilsson
070-494 88 73

Magnus Berntsson
070-714 47 39

Presskontakt:
Thomas Palmgren, politisk sekreterare
076-213 39 21


Studiebesök i Mariestad


Läs mer

Studiebesök i Lidköping


Läs mer

Vårdskulden kan betas av med nationell vårdförmedling


Läs mer

Dags att förstärka elnätskapaciteten


Läs mer

KD: Sluta förminska ”kvinnosjukdomar”


Läs mer

Industrins nya elbehov i Västsverige är lika stort som för hela Stockholm


Läs mer

Kraftsamling elektrifiering


Läs mer

IVA-satsning föreslås bli tidigarelagd


Läs mer

Vilken människosyn har Socialdemokraterna?


Läs mer

Vi budgeterar för en omstart av Västra Götaland


Läs mer