Conny Brännberg ny gruppledare för Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen

Pressmeddelande-
Conny Brännberg, Skövde, är vald till gruppledare för Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen. Det fattade Kristdemokraternas regionfullmäktigegrupp beslut om i kväll.

– Att få detta förtroende känns oerhört hedrande och inspirerande. Kristdemokraterna har ett starkt resultat med sig i regionvalet. GrönBlå Samverkan fortsätter att leda Västra Götalandsregionen nästa mandatperiod. Det skapar gynnsamma förutsättningar för Kristdemokraternas regionfullmäktigegrupps fortsätta arbete för en jämlik och nära vård samt ett starkare och attraktivare Västra Götaland, säger Conny Brännberg.

Conny Brännberg har i dag flera politiska poster. I Skövde är han ordförande i kommunfullmäktige samt gruppledare för Kristdemokraterna. I Västra Götalandsregionen har han bland annat posterna som ordförande i Kulturnämnden samt i Turistrådet Västsverige.

Regionfullmäktigegruppen beslöt även att nominera Conny Brännberg till ordinarie ledamot i regionstyrelsen och Maria Nilsson, Vänersborg, till ersättare. Magnus Berntsson, Göteborg, nominerades till vice ordförande i regionfullmäktige.

Kontakt:
Conny Brännberg
070-341 05 65

Maria Nilsson
070-494 88 73

Magnus Berntsson
070-714 47 39

Presskontakt:
Thomas Palmgren, politisk sekreterare
076-213 39 21


Varför ger sig Vänsterpartiet på låginkomsttagarna?


Läs mer

Fler ska få vård snabbare


Läs mer

Regionstyrelsens ordförande gömmer sig i debatten


Läs mer

Regionen måste korta vårdköerna


Läs mer

Rödgrön ledning chansar med regionens ekonomi som insats


Läs mer

Västsveriges infrastruktur är eftersatt


Läs mer

Vi säger nej till sänkt åldersgräns för juridiskt könsbyte


Läs mer

Studiebesök SkaS Skövde


Läs mer

Vänsterns skattehöjningar slår främst mot låginkomsttagarna


Läs mer

GrönBlå Samverkan kommer fortsätta att lägga egna förslag


Läs mer