Conny Brännberg ny gruppledare för Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen

Pressmeddelande-
Conny Brännberg, Skövde, är vald till gruppledare för Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen. Det fattade Kristdemokraternas regionfullmäktigegrupp beslut om i kväll.

– Att få detta förtroende känns oerhört hedrande och inspirerande. Kristdemokraterna har ett starkt resultat med sig i regionvalet. GrönBlå Samverkan fortsätter att leda Västra Götalandsregionen nästa mandatperiod. Det skapar gynnsamma förutsättningar för Kristdemokraternas regionfullmäktigegrupps fortsätta arbete för en jämlik och nära vård samt ett starkare och attraktivare Västra Götaland, säger Conny Brännberg.

Conny Brännberg har i dag flera politiska poster. I Skövde är han ordförande i kommunfullmäktige samt gruppledare för Kristdemokraterna. I Västra Götalandsregionen har han bland annat posterna som ordförande i Kulturnämnden samt i Turistrådet Västsverige.

Regionfullmäktigegruppen beslöt även att nominera Conny Brännberg till ordinarie ledamot i regionstyrelsen och Maria Nilsson, Vänersborg, till ersättare. Magnus Berntsson, Göteborg, nominerades till vice ordförande i regionfullmäktige.

Kontakt:
Conny Brännberg
070-341 05 65

Maria Nilsson
070-494 88 73

Magnus Berntsson
070-714 47 39

Presskontakt:
Thomas Palmgren, politisk sekreterare
076-213 39 21


För stora risker med att göra det lättare att ändra juridiskt kön


Läs mer

Åtgärdsförslag för ekonomiskt ansvarstagande


Läs mer

De rödgröna prioriterar lägre biljettpriser framför att lösa vårdkrisen


Läs mer

Svensson och Wendesten träffade Kyrkans SOS


Läs mer

Verksamhetsbesök på Sahlgrenska universitetssjukhus


Läs mer

Genom civilsamhället stöttar vi de mest utsatta


Läs mer

VGR:s borgerliga styren sköt till mer medel till sjukvården


Läs mer

Sjukhusen i Västra Götaland ska hämta hem 250 miljoner på tre år


Läs mer

Den rödgröna regionledningen äventyrar fokus på bristyrken inom vården


Läs mer

Sänkta biljettpriser är ansvarslös allt-åt-alla politik


Läs mer