Därför stärker vi det fria kulturlivet

Debattartikel Bohusläningen – Conny Brännberg m.fl.
GrönBlå Samverkan arbetar för att stärka möjligheterna för konstnärer och kulturarbetare att verka i Västra Götaland. Genom dessa insatser vill vi skapa bättre förutsättningar för det fria kulturlivet att utvecklas.

Tillgången till kulturupplevelser är ett viktigt bidrag till att skapa lokal och regional attraktionskraft. Det kan få människor att växa och har stor betydelse för sysselsättning och regional utveckling i Västra Götaland.

Det fria kulturlivet har en stor variation av verksamhets- och organisationsformer och kan därigenom främja ökat deltagande i kulturlivet på områden dit etablerade institutioner och marknadskrafter inte når. Detta är därför en viktig arena för försäkra en god tillgång till kultur i Västra Götaland.

Genom en rad olika initiativ har vi stärkt samverkan mellan Västra Götalandsregionens kulturinstitutioner och det fria kulturlivet för att skapa ett attraktivt utbud utanför de större städerna. Bland annat har vi skapat ett tekniskt nätverk, där biografer runt om i regionen ingår, där förutsättningarna för samsändning stärkts. Målsättningen är att ge biografer större möjligheter att finnas kvar – i hela Västra Götaland.

Barn med läsvana har betydligt bättre förutsättningar att möta skolans och vuxenlivets utmaningar. Vi har därför sett till att utöka de läsfrämjande insatserna för yngre, bland annat genom samverkan med idrottsrörelsen.
2017 år har vi riktat medel för att stärka MU-avtalet, ramavtalet för konstnärers ersättning för medverkan vid utställningar. Det ger bättre förutsättningar för bild- och formkonstnärer att få betalt för utfört arbete. Därigenom stärks möjligheterna för produktion av samtida konst. Riktade satsningar görs även på att ge konstnärer och kulturarbetare möjligheter till kompetensutveckling och fortbildning. Bland annat genom riktade satsningar på kollektivverkstäder. Tidigare har vi också stärkt utdelning av stipendier och möjligheter till internationellt konstnärligt utbyte.

Ett rikt är kulturliv en stor tillgång för Västra Götaland. Genom satsningar på det fria kulturlivet gör vi det möjligt för fler att ta del av kulturupplevelser. Det berikar såväl invånare som besökare och bidrar till att stärka utvecklingen i Västra Götaland.

Kultur bidrar till att förverkliga visionen om det goda livet, men kultur har också ett egenvärde. Därför vill vi verka för att såväl kulturinstitutioner som enskilda kulturarbetare och konstnärer ges goda möjligheter att utvecklas.

GrönBlå Samverkan i Västra Götalandsregionens Kulturnämnd
Conny Brännberg (KD), ordförande
Lars Nordström (L), förste vice ordförande
Birgitta Bergman (M), ledamot
Carl Forsberg (MP), ledamot
Emmyly Bönfors (C), ledamot


Varför ger sig Vänsterpartiet på låginkomsttagarna?


Läs mer

Fler ska få vård snabbare


Läs mer

Regionstyrelsens ordförande gömmer sig i debatten


Läs mer

Regionen måste korta vårdköerna


Läs mer

Rödgrön ledning chansar med regionens ekonomi som insats


Läs mer

Västsveriges infrastruktur är eftersatt


Läs mer

Vi säger nej till sänkt åldersgräns för juridiskt könsbyte


Läs mer

Studiebesök SkaS Skövde


Läs mer

Vänsterns skattehöjningar slår främst mot låginkomsttagarna


Läs mer

GrönBlå Samverkan kommer fortsätta att lägga egna förslag


Läs mer