Det rödgröna regionstyret slår in öppna dörrar om inhyrd vårdpersonal

Pressmeddelande –
Under onsdagens sammanträde i operativa hälso- och sjukvårdsnämnden lade det rödgröna regionledningen ett yrkande om att identifiera sjukvårdsverksamheter som är beroende av inhyrd personal. Samtidigt pågår redan ett arbete för att minska beroendet av bemanningsföretag. I Västra Götalandsregionen är andelen inhyrd personal dessutom en av landets lägsta.

Innan pandemin låg andelen inhyrd personal i Västra Götalandsregionen strax under 2 procent, vilket är det mått Sveriges Kommuner och Regioner satt upp som gräns för att en region ska anses vara oberoende av bemanningsföretagen. Första halvårsskiftet 2022 steg siffran till 2,7 procent – till följd av att sjukskrivningstalen i regionens verksamheter under pandemin periodvis var tvåsiffriga.

– Samtliga regioner brottades med höga sjukskrivningstal under förra året. Samtidigt hade Västra Götalandsregionen näst lägst andel hyrpersonal i Sverige under 2022. Att personal har kunnat hyras in ska vi vara tacksamma för då de kunde bidra med att upprätthålla vårdproduktionen på våra vårdcentraler och sjukhus. Förslaget från ledningen ser jag därför som ideologiskt betingat. De rödgröna gillar helt enkelt inte privata vårdgivare, säger Stefan Svensson (KD), andre vice ordförande i operativa hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Det rödgröna initiativet ska ses i ljuset av den, till stor del, onyanserade och osakliga bildsättning av privata vårdgivare från vänsterhåll. Ska regionen lyckas med att få bort köerna måste samtliga resurser nyttjas på bästa vis. Det görs bäst genom en egen organisation som är vass, kompletterad med upphandlad vård av privata vårdgivare, säger Gustaf Josefson (M), ledamot i operativa hälso- och sjukvårdsnämnden.

Den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden beslöt under sammanträdet att överlämna det rödgröna yrkandet till presidiet för vidare hantering. Från GrönBlå Samverkans håll är dock synen att initiativet slår in öppna dörrar.

– Det handlar i grunden om att skapa en god kontinuitet för såväl patient som arbetslag. Regionen bedriver därför sedan flera år tillbaka ett mycket aktivt arbete kring kompetensförsörjning, arbetsmiljö och utveckling av nya arbetssätt, för att få ned andelen hyrpersonal. Därtill samarbetar regionerna i Sverige för att minska beroendet av bemanningsföretag i vården, säger Cecilia Andersson (C), ledamot i operativa hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Inhyrd personal ska i första hand ses som en nödvändig resurs som ska kunna tas in med kort varsel vid tillfälliga arbetstoppar. Regionen behöver verka för en bättre samverkan med bemanningsföretagen för att nyttja personalen på bästa sätt och därmed bidra till både bättre vård och arbetsmiljö, säger Pär Lundqvist (L), ledamot i operativa hälso- och sjukvårdsnämnden.

Kontakt
Stefan Svensson (KD)
Andre vice ordförande operativa hälso- och sjukvårdsnämnden
076 – 496 27 75

Gustaf Josefson (M)
Ledamot operativa hälso- och sjukvårdsnämnden
0735-142619

Cecilia Andersson (C)
Ledamot operativa hälso- och sjukvårdsnämnden
070- 862 11 46

Pär Lundqvist (L)
Ledamot operativa hälso- och sjukvårdsnämnden
070- 240 57 68


Varför ger sig Vänsterpartiet på låginkomsttagarna?


Läs mer

Fler ska få vård snabbare


Läs mer

Regionstyrelsens ordförande gömmer sig i debatten


Läs mer

Regionen måste korta vårdköerna


Läs mer

Rödgrön ledning chansar med regionens ekonomi som insats


Läs mer

Västsveriges infrastruktur är eftersatt


Läs mer

Vi säger nej till sänkt åldersgräns för juridiskt könsbyte


Läs mer

Studiebesök SkaS Skövde


Läs mer

Vänsterns skattehöjningar slår främst mot låginkomsttagarna


Läs mer

GrönBlå Samverkan kommer fortsätta att lägga egna förslag


Läs mer