Extra stöd till Skara skolscen

Pressmeddelande-
Regionstyrelsen beslutade under tisdagen att garantera stiftelsen Skara skolscen en ökning av regionbidraget 2021 på högst 350 000 kronor. Det extra bidraget är avsett att täcka underskott relaterade till pandemin.

– Skara skolscen har en av Sveriges kvalitetsmässigt bästa skådespelarutbildningar och har hela landet som upptagningsområde. Verksamheten har en stark betydelse för kulturen, både regionalt och nationellt. Genom pandemistödet ges Skara skolscen bättre förutsättningar att fortsätta utvecklas, säger Conny Brännberg (KD), ordförande i Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen.

Båda de två medstiftarna till Skara skolscen, Västra Götalandsregionen och Skara kommun, går in med stöd. Skolans underskott för 2021 beräknas till 466 000 kronor. Västra Götalandsregionens andel beräknas till cirka 326 000 kronor. Detta motsvarar regionens avtalade andel av finansieringen av stiftelsen om 70 procent.

– Kulturlivet i länet har genom regionala satsningar och extra statliga medel tillförts 50 miljoner kronor i pandemistöd. Vi för löpande samtal med staten om ytterligare insatser, inte minst för det fria kulturlivet, säger Conny Brännberg (KD).

 

Kommentarer:
Conny Brännberg (KD)
Ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd
tel. 070-341 05 65


Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen presenterar budgetförslag för 2024


Läs mer

För stora risker med att göra det lättare att ändra juridiskt kön


Läs mer

Åtgärdsförslag för ekonomiskt ansvarstagande


Läs mer

De rödgröna prioriterar lägre biljettpriser framför att lösa vårdkrisen


Läs mer

Svensson och Wendesten träffade Kyrkans SOS


Läs mer

Verksamhetsbesök på Sahlgrenska universitetssjukhus


Läs mer

Genom civilsamhället stöttar vi de mest utsatta


Läs mer

VGR:s borgerliga styren sköt till mer medel till sjukvården


Läs mer

Sjukhusen i Västra Götaland ska hämta hem 250 miljoner på tre år


Läs mer

Den rödgröna regionledningen äventyrar fokus på bristyrken inom vården


Läs mer