Flera verksamhetsbesök i Lidköping

Kristdemokrater från Skaraborg och Västra Götalandsregionen besökte igår Thunbolagens huvudkontor, Läckö slott och Kronocampingen i Lidköping.

År 1938 grundades Erik Thun AB (som även kallas Thunbolagen) med säte i Lidköping. Bolaget har flera olika verksamheter men bedriver främst rederiverksamhet som omfattar sjöfart i Vänern, men också rutter på Östersjön, Nordsjön, Irländska sjön och Medelhavet. Jens Bäckström, befraktningschef, mötte upp. Diskussioner fördes bland annat om utvecklingen av Vänersjöfarten, slussar, elektrifiering, miljö och klimat.

Därefter besöktes Läckö Slott där Jan Malmgren, VD, berättade om verksamheten och dess utveckling. Beläget vid Vänern i Lidköpings kommun har Läckö Slott stor betydelse för besöksnäringen lokalt, regionalt och nationellt.

Pernilla Söderström och Pavo Andersson, som är delaktiga i att driva Kronocampingen, berättade om deras affärs- och kvalitetsarbete. Campingen har tagit emot flera utmärkelser och är öppen året runt. Arbetet med att utveckla och skapa reseanledningar för samtliga årstider pågår hela tiden kontinuerligt.


KD: s tilläggsbudget 2023: Ekonomiskt ansvarstagande för stabilitet i sjukvården


Läs mer

Sveriges äldre förtjänar bättre!


Läs mer

Förebygg ohälsa med riktade hälsosamtal


Läs mer

Stärk förlossningsvården


Läs mer

Besök i Borås, Kungälv och Ale


Läs mer

Besök i Falköping – fokus på ungas psykiska hälsa


Läs mer

Intervju med Stefan Svensson


Läs mer

Socialdemokratisk populism löser inte sjukvårdens utmaningar


Läs mer

Stärk säkerheten i kollektivtrafiken


Läs mer

Målsättningen måste vara en köfri vård


Läs mer