Flera verksamhetsbesök i Lidköping

Kristdemokrater från Skaraborg och Västra Götalandsregionen besökte igår Thunbolagens huvudkontor, Läckö slott och Kronocampingen i Lidköping.

År 1938 grundades Erik Thun AB (som även kallas Thunbolagen) med säte i Lidköping. Bolaget har flera olika verksamheter men bedriver främst rederiverksamhet som omfattar sjöfart i Vänern, men också rutter på Östersjön, Nordsjön, Irländska sjön och Medelhavet. Jens Bäckström, befraktningschef, mötte upp. Diskussioner fördes bland annat om utvecklingen av Vänersjöfarten, slussar, elektrifiering, miljö och klimat.

Därefter besöktes Läckö Slott där Jan Malmgren, VD, berättade om verksamheten och dess utveckling. Beläget vid Vänern i Lidköpings kommun har Läckö Slott stor betydelse för besöksnäringen lokalt, regionalt och nationellt.

Pernilla Söderström och Pavo Andersson, som är delaktiga i att driva Kronocampingen, berättade om deras affärs- och kvalitetsarbete. Campingen har tagit emot flera utmärkelser och är öppen året runt. Arbetet med att utveckla och skapa reseanledningar för samtliga årstider pågår hela tiden kontinuerligt.


Intervju med Stefan Svensson


Läs mer

Socialdemokratisk populism löser inte sjukvårdens utmaningar


Läs mer

Stärk säkerheten i kollektivtrafiken


Läs mer

Målsättningen måste vara en köfri vård


Läs mer

Valfrihet stärker sjukvården


Läs mer

Låt staten ta över sjukvården


Läs mer

Sverige behöver en nationellt sammanhållen sjukvård


Läs mer

Besök på Sylte vårdcentral


Läs mer

Öka kunskaperna om kvinnosjukdomar


Läs mer

Aronsson(s) ideologiska övertygelse leder honom fel


Läs mer