Flera verksamhetsbesök i Lidköping

Kristdemokrater från Skaraborg och Västra Götalandsregionen besökte igår Thunbolagens huvudkontor, Läckö slott och Kronocampingen i Lidköping.

År 1938 grundades Erik Thun AB (som även kallas Thunbolagen) med säte i Lidköping. Bolaget har flera olika verksamheter men bedriver främst rederiverksamhet som omfattar sjöfart i Vänern, men också rutter på Östersjön, Nordsjön, Irländska sjön och Medelhavet. Jens Bäckström, befraktningschef, mötte upp. Diskussioner fördes bland annat om utvecklingen av Vänersjöfarten, slussar, elektrifiering, miljö och klimat.

Därefter besöktes Läckö Slott där Jan Malmgren, VD, berättade om verksamheten och dess utveckling. Beläget vid Vänern i Lidköpings kommun har Läckö Slott stor betydelse för besöksnäringen lokalt, regionalt och nationellt.

Pernilla Söderström och Pavo Andersson, som är delaktiga i att driva Kronocampingen, berättade om deras affärs- och kvalitetsarbete. Campingen har tagit emot flera utmärkelser och är öppen året runt. Arbetet med att utveckla och skapa reseanledningar för samtliga årstider pågår hela tiden kontinuerligt.


Sjukhusen i Västra Götaland ska hämta hem 250 miljoner på tre år


Läs mer

Den rödgröna regionledningen äventyrar fokus på bristyrken inom vården


Läs mer

Sänkta biljettpriser är ansvarslös allt-åt-alla politik


Läs mer

Det rödgröna regionstyret slår in öppna dörrar om inhyrd vårdpersonal


Läs mer

Ebba Busch i Göteborg


Läs mer

S retorik om privat vård ökar bara politikerföraktet


Läs mer

Verksamhetsbesök – en väg in


Läs mer

Narkotikarelaterad dödlighet i Sverige är oacceptabelt hög


Läs mer

Rödgrön regionbudget bäddar för skattehöjning


Läs mer

Bekämpa den ofrivilliga ensamheten


Läs mer