Flera verksamhetsbesök i Lidköping

Kristdemokrater från Skaraborg och Västra Götalandsregionen besökte igår Thunbolagens huvudkontor, Läckö slott och Kronocampingen i Lidköping.

År 1938 grundades Erik Thun AB (som även kallas Thunbolagen) med säte i Lidköping. Bolaget har flera olika verksamheter men bedriver främst rederiverksamhet som omfattar sjöfart i Vänern, men också rutter på Östersjön, Nordsjön, Irländska sjön och Medelhavet. Jens Bäckström, befraktningschef, mötte upp. Diskussioner fördes bland annat om utvecklingen av Vänersjöfarten, slussar, elektrifiering, miljö och klimat.

Därefter besöktes Läckö Slott där Jan Malmgren, VD, berättade om verksamheten och dess utveckling. Beläget vid Vänern i Lidköpings kommun har Läckö Slott stor betydelse för besöksnäringen lokalt, regionalt och nationellt.

Pernilla Söderström och Pavo Andersson, som är delaktiga i att driva Kronocampingen, berättade om deras affärs- och kvalitetsarbete. Campingen har tagit emot flera utmärkelser och är öppen året runt. Arbetet med att utveckla och skapa reseanledningar för samtliga årstider pågår hela tiden kontinuerligt.


Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen presenterar budgetförslag för 2024


Läs mer

För stora risker med att göra det lättare att ändra juridiskt kön


Läs mer

Åtgärdsförslag för ekonomiskt ansvarstagande


Läs mer

De rödgröna prioriterar lägre biljettpriser framför att lösa vårdkrisen


Läs mer

Svensson och Wendesten träffade Kyrkans SOS


Läs mer

Verksamhetsbesök på Sahlgrenska universitetssjukhus


Läs mer

Genom civilsamhället stöttar vi de mest utsatta


Läs mer

VGR:s borgerliga styren sköt till mer medel till sjukvården


Läs mer

Sjukhusen i Västra Götaland ska hämta hem 250 miljoner på tre år


Läs mer

Den rödgröna regionledningen äventyrar fokus på bristyrken inom vården


Läs mer