”Fortsatt utveckling av järnvägen i Västsverige är nödvändig”

Pressmeddelande från Kristdemokraterna Västra Götalands höststämma
– Kristdemokraterna i Västra Götaland kommer att fortsätta att arbeta för en utveckling av järnvägen i Västsverige, säger Magnus Jacobsson, Conny Brännberg och Gunilla Lindell.

En väl fungerande järnväg är nödvändig för att Västsverige ska fortsätta att utvecklas på ett positivt sätt. Vi behöver även flytta mer gods och persontransporter till järnväg om vi skall klara av de miljömål som riksdagen och regionen har ställt sig bakom.

Kristdemokraternas riksting beslöt att uppdra till partistyrelsen
– Att verka för en fortsatt upprustning av befintliga järnvägar, samt uppbyggnad av nya sträckor som behövs för att öka kapaciteten och funktionaliteten i det svenska järnvägsnätet.
– Att Kristdemokraterna ställer sig negativa till Sverigeförhandlingens förslag om nya banor för höghastighetståg.

För oss kristdemokrater i Västra Götaland innebär det att vi fortsätter att arbeta för en ny järnväg mellan Göteborg – Landvetter – Borås – Jönköping, utbyggnad av järnvägen Göteborg – Alingsås – Skövde samt en upprustning av Kinekullebanan och Bohusbanan. Utöver detta arbetar vi vidare för en förbättrad järnväg fram till Göteborgs hamn samt en utveckling av järnvägen mellan Köpenhamn – Göteborg – Oslo.

För ytterligare information:

Magnus Jacobsson, ordförande Kristdemokraterna Västra Götaland, 070-255 11 69
Conny Brännberg, gruppledare Kristdemokraterna Västra Götalandsregionen, 070-341 05 65
Gunilla Lindell, gruppledare KD i Regionutvecklingsnämnden Västra Götalandsregionen, 070-787 16 93


Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen presenterar budgetförslag för 2024


Läs mer

För stora risker med att göra det lättare att ändra juridiskt kön


Läs mer

Åtgärdsförslag för ekonomiskt ansvarstagande


Läs mer

De rödgröna prioriterar lägre biljettpriser framför att lösa vårdkrisen


Läs mer

Svensson och Wendesten träffade Kyrkans SOS


Läs mer

Verksamhetsbesök på Sahlgrenska universitetssjukhus


Läs mer

Genom civilsamhället stöttar vi de mest utsatta


Läs mer

VGR:s borgerliga styren sköt till mer medel till sjukvården


Läs mer

Sjukhusen i Västra Götaland ska hämta hem 250 miljoner på tre år


Läs mer

Den rödgröna regionledningen äventyrar fokus på bristyrken inom vården


Läs mer