Genom civilsamhället stöttar vi de mest utsatta

Insändare Alingsås tidning – Ingemar Kihlström och Stefan Svensson
Den mellanmänskliga omsorgen och värmen är kittet som binder samman vårt samhälle, och det kan aldrig vi politiker ersätta,.

Många svenskar har det allt svårare att få ekonomin och vardagen att gå ihop. Utöver en rekordinflation och stigande räntor så är vi dessutom på väg in i en lågkonjunktur. Innan inflationen är knäckt är det politiska handlingsutrymmet väldigt begränsat och stora satsningar hade i det här läget bara riskerat att elda på inflationen ytterligare. De satsningar regeringen väl går fram med i vårändringsbudgeten är därför fokuserade på att på olika sätt stötta de som har det ekonomiskt tuffast.

Vi kristdemokrater har varit pådrivande för ytterligare stöd till civilsamhället. Det finns människor som av olika anledningar aldrig söker sig till Myndighetssverige, men som ändå är i behov av stöd. Många ideella organisationer vittnar om att allt fler de möter i sin verksamhet, den senaste tiden har fått det allt tuffare. Socialminister Jakob Forssmed (KD) presenterade därför nyligen att regeringen skjuter till ytterligare 50 miljoner kronor till de delar inom civilsamhället som arbetar med att hjälpa människor som drabbas hårdast av den ekonomiska krisen.

Det kan låta som en självklarhet att stötta ideella krafter som verkar för att hjälpa medmänniskor i nöd. Men faktum är att det är precis tvärtom. Under Socialdemokraternas åtta år i regering valde man konsekvent att bortse från allt som låg utanför den statliga styrningen. Exempelvis vägrade Magdalena Andersson att ge besked om pandemistöd till civilsamhället. Stefan Löfvens regering tog i sin tur bort gåvoskatteavdraget, vilket i praktiken innebar en straffbeskattning på människors givmildhet. Detta trots 140 frivilligorganisationers vädjan om att behålla skattereduktionen på gåvor.

Med Kristdemokraterna i regeringen är inställningen till civilsamhället och den kraft som finns där, det motsatta. Den mellanmänskliga omsorgen och värmen är kittet som binder samman vårt samhälle, och det kan aldrig vi politiker ersätta. Men det vi kan göra är att stötta. Därför är regeringens extra tillskott till de ideella organisationer och samfund som hjälper utsatta människor så viktigt.

Ingemar Kihlström (KD), riksdagsledamot Sjuhärad
Stefan Svensson (KD), regionråd


Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen presenterar budgetförslag för 2024


Läs mer

För stora risker med att göra det lättare att ändra juridiskt kön


Läs mer

Åtgärdsförslag för ekonomiskt ansvarstagande


Läs mer

De rödgröna prioriterar lägre biljettpriser framför att lösa vårdkrisen


Läs mer

Svensson och Wendesten träffade Kyrkans SOS


Läs mer

Verksamhetsbesök på Sahlgrenska universitetssjukhus


Läs mer

VGR:s borgerliga styren sköt till mer medel till sjukvården


Läs mer

Sjukhusen i Västra Götaland ska hämta hem 250 miljoner på tre år


Läs mer

Den rödgröna regionledningen äventyrar fokus på bristyrken inom vården


Läs mer

Sänkta biljettpriser är ansvarslös allt-åt-alla politik


Läs mer