GrönBlå Samverkan kommer fortsätta att lägga egna förslag

Debattartikel TTELA – Stefan Svensson m.fl.
I Västra Götalandsregionen måste den rödgröna ledningen (S, V och MP) inse att de styr i minoritet. GrönBlå Samverkan (M, KD, C och L) är inte ett transportkompani för ledningens politik utan kommer även fortsättningsvis lägga egna förslag.

Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade nyligen att ställa sig bakom GrönBlå Samverkans förslag till fördelning av det nya sektorsbidraget, nära en halv miljard kronor, till sjukhusen och vårdvalen inom primärvården. Det innebär att ersättningen till vårdcentraler och rehabenheter räknas upp med 3,0 procent samt att ersättningen för fast läkarkontakt inte sänks. Vidare görs en särskild satsning på läkare som utbildar sig till specialistläkare i allmän medicin. Skaraborgs sjukhus fick uppdraget att medverka till att en Närakut med tillgång till laboratorium och röntgen etableras vid sjukhuset i Lidköping.

Inför beslutet har den rödgröna ledningen inte uppvisat något intresse för att – med invånarnas bästa för ögonen – föra förhandlingar med partierna i opposition framåt och i mål, trots flera förfrågningar från oss. Partierna i ledning offentliggjorde sitt förslag till fördelning av det nya statsbidraget samma dag som budgetmötet hölls. Det är inte en styrning och ledning som håller måttet.

I Göteborgs-Posten (29 september) försöker nämndens ordförande My Alnebratt få hela ärendet att handla om barn- och ungdomspsykiatrin. Det är en felaktig beskrivning. Vi var tydliga i vårt beslut att vi kommer att återkomma till detta område när vi senare i höst ska fördela de generella statsbidrag som innehåller nya pengar från regeringen. För oss är det viktigt med ordning och reda i styrningen av regionen.

Under de åtta år GrönBlå Samverkan (då även MP ingick) styrde regionen tillsköts stora resurser till just psykiatrin. För oss var det viktigt att avslå flytten av neuropsykiatriska utredningar från BUM i Härryda, Partille och Mölndal till BUP och En väg in, samt MUX till specialistpsykiatrin vid Sahlgrenska universitetssjukhuset under 2024.

När de rödgröna nu påstår att satsningar på ambulans och barn- och ungdomspsykiatri stoppas skulle vi kunna slå tillbaka och påstå att de rödgröna stoppar välbehövliga satsningar inom primärvården. Den retoriken skulle dock inte vara seriös mot bakgrund av att hälso- och sjukvården i Västra Götaland har en 50-miljardersbudget.

S, V och MP vill genomföra stora nedskärningar på vårdval rehab, vilket vi stoppade. Deras förslag hade inneburit en kraftig försämring av tillgänglighet och fungerande rehabvård i vår region.

Vårt arbete i opposition kommer fortsatt ha fokus på att säkerställa att invånarna i regionen får bästa tänkbara vård. Om den rödgröna ledningen saknar förmågan eller kapaciteten att styra, står vi redo att ta över rodret i regionen.

Stefan Svensson (KD),
andre vice ordförande i Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden

Gustaf Josefson (M),
ledamot i Operativa hälso-och sjukvårdsnämnden

Cecilia Andersson (C),
ledamot i Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden

Pär Lundqvist
ledamot i Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden


Varför ger sig Vänsterpartiet på låginkomsttagarna?


Läs mer

Fler ska få vård snabbare


Läs mer

Regionstyrelsens ordförande gömmer sig i debatten


Läs mer

Regionen måste korta vårdköerna


Läs mer

Rödgrön ledning chansar med regionens ekonomi som insats


Läs mer

Västsveriges infrastruktur är eftersatt


Läs mer

Vi säger nej till sänkt åldersgräns för juridiskt könsbyte


Läs mer

Studiebesök SkaS Skövde


Läs mer

Vänsterns skattehöjningar slår främst mot låginkomsttagarna


Läs mer

Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen presenterar budgetförslag för 2024


Läs mer