GrönBlå Samverkan satsar på kulturlyft

Pressmeddelande-
I dag beslutade Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen om insatser på en rad antal områden för att stärka barn- och ungdomskulturen samt det fria kulturlivet. Den övergripande ambitionen är att bidra till att stärka deltagandet i kulturlivet.

2015 tillförde GrönBlå Samverkan särskilda medel för barn- och ungdomskultur samt det fria kulturlivet. Nästa år tar dessa medel formen av olika lyft. Insatserna inriktas på kollektivverkstäderna, slöjden, ökad läsning, biografverksamhet, maritim ungdomsverksamhet och den fria professionella dansen.

Därtill fortsätter förstärkningen till Regionteater Väst. Dessutom erbjuds konstutställare med längre uppdrag en utökad ersättning inom ramen för MU-avtalet (avtal för konstnärers ersättningar).

Kulturnämndens särskilda insatser, lyft, under 2017 för barn och unga samt det fria kulturlivet:

  • 1,5 mnkr – Danslyftet. Det syftar till att fortsatt skapa produktionsplatser för dansen.
  • 1 mnkr – Kollektivverkstadslyftet för enskilda konstnärer. Lyftet innebär att regionens kollektivverkstäder får stärkta möjligheter att driva kompetensutveckling.
  • 1 mnkr – Läslyftet med idrottsrörelsen. Detta lyft, som ska ske i samverkan med idrottsrörelsen, är inriktat på att främja läsande bland barn och unga.
  • 1 mnkr – Biolyftet Filmforum Västra Götaland är inriktat på biografernas möjlighet att diversifiera och öka kvaliteten på repertoaren.
  • 1 mnkr – Slöjdlyftet, med Västarvet som ansvarig, syftar till att tillvarata outnyttjad potential inom kulturarvet.
  • 1 mnkr (Fortsatt förstärkning) – Regionteater Väst, vars verksamhet riktar sig till barn och unga.
  • 600 000 kr – Maritima Äventyr. Genom insatsen stärks maritim ungdomsverksamhet 2017.
  • 1 mnkr – MU-avtalets medverkandeersättning. Konsthallar och museer med långsiktigt uppdrag ges med ökade resurser nu möjlighet att stödja den del av MU-avtalet som kallas medverkandeersättning (arbete inför utställning, upphovsrätt m.m.).
  • 1 mnkr – Kultur- och arbetsstipendier. Den ökning av stipendiemedlen för de fria kulturutövarna som infördes 2016 kvarstår i budgeten även 2017.

Kommentarer:
Conny Brännberg (KD), ordförande Kulturnämnden, 0703-41 05 65
Lars Nordström (L), förste vice ordförande Kulturnämnden, 0709-20 68 39
Birgitta Bergman (M), ledamot Kulturnämnden, 0708-88 11 74
Carl Forsberg (MP), ledamot Kulturnämnden, 0762-36 69 63
Emmyly Bönfors (C), ledamot Kulturnämnden, 070-085 26 95

 


Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen presenterar budgetförslag för 2024


Läs mer

För stora risker med att göra det lättare att ändra juridiskt kön


Läs mer

Åtgärdsförslag för ekonomiskt ansvarstagande


Läs mer

De rödgröna prioriterar lägre biljettpriser framför att lösa vårdkrisen


Läs mer

Svensson och Wendesten träffade Kyrkans SOS


Läs mer

Verksamhetsbesök på Sahlgrenska universitetssjukhus


Läs mer

Genom civilsamhället stöttar vi de mest utsatta


Läs mer

VGR:s borgerliga styren sköt till mer medel till sjukvården


Läs mer

Sjukhusen i Västra Götaland ska hämta hem 250 miljoner på tre år


Läs mer

Den rödgröna regionledningen äventyrar fokus på bristyrken inom vården


Läs mer