GrönBlå Samverkan stärker folkhögskolorna i Västra Götaland

Pressmeddelande-
GrönBlå Samverkan vill verka för en kraftig utökning av antalet utbildningsplatser på folkhögskolorna i Västra Götaland. Det finns möjlighet att tillskapa ytterligare 1200 extra studieplatser redan i år.

2017 tilldelades folkhögskolorna i Västra Götaland 350 extra platser. Västra Götalandsregionen, som tillsammans med staten finansierar tillskapandet av dessa platser, kommer i år skjuta till 4,7 mnkr för att kompensera folkhögskolorna för denna utökning.

– Grönblå Samverkan avser även att utöka anslaget med ytterligare 16,8 mnkr längre fram. På så vis möjliggörs en kraftig utökning även 2018 motsvarande ytterligare 1200 studieplatser, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.

Västra Götalandsregionen äger sex folkhögskolor. I dagsläget finns det 16 rörelseägda folkhögskolor i Västra Götaland – samt två som bedriver försöksverksamhet. Samtliga innefattas i satsningen.

För att tillskapa de ytterligare 1 200 extra studieplatserna i år krävs att Västra Götalandsregionen går in med ytterligare medfinansiering. Regionen behöver då tillskjuta 16,8 miljoner nästkommande år, 2019, för att kompensera folkhögskolorna.

– Det är en satsning som Västra Götaland skulle vinna mycket på och som regionen självklart måste göra. Det skulle främst gynna personer som står långt från arbetsmarknaden, inte minst unga arbetslösa utan fullföljd grundskole- eller gymnasieutbildning, säger Johnny Magnusson (M).

– Folkhögskolorna i Västra Götaland ligger i framkant i arbetet med inkludering och lärande. Genom ökat tillskott ges fler möjlighet att hitta vägar ut ur utanförskap och in i delaktighet och jobb. Det är en viktig fråga för GrönBlå Samverkan, säger Conny Brännberg (KD), kulturnämndens ordförande i Västra Götalandsregionen.

Presskontakt
Torbjörn Colling, politisk sekreterare (M)
Tel. 070-082 52 19

Thomas Palmgren, politisk sekreterare (KD)
Tel. 076-213 39 21


Regionstyrelsens ordförande gömmer sig i debatten


Läs mer

Regionen måste korta vårdköerna


Läs mer

Rödgrön ledning chansar med regionens ekonomi som insats


Läs mer

Västsveriges infrastruktur är eftersatt


Läs mer

Vi säger nej till sänkt åldersgräns för juridiskt könsbyte


Läs mer

Studiebesök SkaS Skövde


Läs mer

Vänsterns skattehöjningar slår främst mot låginkomsttagarna


Läs mer

GrönBlå Samverkan kommer fortsätta att lägga egna förslag


Läs mer

Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen presenterar budgetförslag för 2024


Läs mer

För stora risker med att göra det lättare att ändra juridiskt kön


Läs mer