Invånarna på Åstol och Dyrön förtjänar en tryggare ambulanssjukvård

På färjan vid Åstol och Dyrön får idag inte sjukhusets ambulanser plats. Detta sedan nya och större ambulanser kommit i bruk. Lösningen i dagsläget är att personalen ställer ambulansen i Rönnäng och tar med sig bår och utrustning på färjan. Väl hos patienten gör de en bedömning, om patienten ska följa med kontaktas räddningstjänsten som då hjälper till att transportera patienten till färjan. Räddningstjänsten fakturerar Sjukhusen i Väster för detta.

På Dyrön har samfällighetsföreningen köpt en av Sjukhusens i Västers gamla ambulanser som brandvärnet nyttjar. På Åstol finns en vagn som dras efter en fyrhjuling, administreras av brandvärnet.
Det är således inte så att Dyrön och Åstol står helt utan ambulanssjukvård. Akuta ambulanstransporter nu och framgent utförs med helikopter. Men Grönblå Samverkan ser gärna att även Åstol och Dyrön kan ha ordinarie ambulanstransporter likt resten av Västra Götaland. Det handlar om trygghet för invånarna och likabehandling.

Johnny Magnusson (M)
Kristina Jonäng (C)
Conny Brännberg (KD)
Pär Lundqvist (L)
Ulrika Frick (MP)

Gruppledare Grönblå Samverkan i
Västra Götalandsregionen


Besök på Sylte vårdcentral


Läs mer

Öka kunskaperna om kvinnosjukdomar


Läs mer

Aronsson(s) ideologiska övertygelse leder honom fel


Läs mer

Kulturkonferens för att motverka trakasserier


Läs mer

Nu satsar vi 700 miljoner kronor på höjda löner till vårdpersonalen


Läs mer

Verksamhetsbesök vid Hospice Gabriel


Läs mer

Konstepidemin i Göteborg


Läs mer

Verksamhetsbesök vid Sotenäs Vårdcentral


Läs mer

KD – Sveriges sjukvårdsparti


Läs mer

Besök i Tranemo och Mark


Läs mer