Invånarna på Åstol och Dyrön förtjänar en tryggare ambulanssjukvård

På färjan vid Åstol och Dyrön får idag inte sjukhusets ambulanser plats. Detta sedan nya och större ambulanser kommit i bruk. Lösningen i dagsläget är att personalen ställer ambulansen i Rönnäng och tar med sig bår och utrustning på färjan. Väl hos patienten gör de en bedömning, om patienten ska följa med kontaktas räddningstjänsten som då hjälper till att transportera patienten till färjan. Räddningstjänsten fakturerar Sjukhusen i Väster för detta.

På Dyrön har samfällighetsföreningen köpt en av Sjukhusens i Västers gamla ambulanser som brandvärnet nyttjar. På Åstol finns en vagn som dras efter en fyrhjuling, administreras av brandvärnet.
Det är således inte så att Dyrön och Åstol står helt utan ambulanssjukvård. Akuta ambulanstransporter nu och framgent utförs med helikopter. Men Grönblå Samverkan ser gärna att även Åstol och Dyrön kan ha ordinarie ambulanstransporter likt resten av Västra Götaland. Det handlar om trygghet för invånarna och likabehandling.

Johnny Magnusson (M)
Kristina Jonäng (C)
Conny Brännberg (KD)
Pär Lundqvist (L)
Ulrika Frick (MP)

Gruppledare Grönblå Samverkan i
Västra Götalandsregionen


Regionstyrelsens ordförande gömmer sig i debatten


Läs mer

Regionen måste korta vårdköerna


Läs mer

Rödgrön ledning chansar med regionens ekonomi som insats


Läs mer

Västsveriges infrastruktur är eftersatt


Läs mer

Vi säger nej till sänkt åldersgräns för juridiskt könsbyte


Läs mer

Studiebesök SkaS Skövde


Läs mer

Vänsterns skattehöjningar slår främst mot låginkomsttagarna


Läs mer

GrönBlå Samverkan kommer fortsätta att lägga egna förslag


Läs mer

Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen presenterar budgetförslag för 2024


Läs mer

För stora risker med att göra det lättare att ändra juridiskt kön


Läs mer