Kalendarium

Regionfullmäktigemöten
16 februari
13 mars
18 maj
7-8 juni

Kommande RF-gruppmöten
15 februari
12 april
17 maj
7-8 juni

Kommande nätverksträffar
12 april kl. 18:00 (i anslutning till RF-gruppmötet) – hälso- och sjukvård samt regional utveckling
1 juni kl. 18.00 – hälso- och sjukvård
2 juni kl 18.00 – regional utveckling

Planerade digitala dialoger
16 mars
15 juni