KD: s tilläggsbudget 2023: Ekonomiskt ansvarstagande för stabilitet i sjukvården

Ekonomisk balans, oförändrad skatt samt en riktad satsning för att bryta ofrivillig ensamhet. Det är några delar av den tilläggsbudget för 2023 som Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen presenterade under tisdagen.

I Kristdemokraternas förslag till tilläggsbudget tas höjd för kraftigt ökade pensionskostnader. Samtidigt hålls de kökortnings- och personalsatsningar som presenterades i den antagna budgeten i juni fast. I förslaget hamnar regionen på plusresultat samtliga år 2023-2025.

– Vi måste hålla i den omställning som sjukvården är mitt uppe i och som är en nödvändighet för att klara de utmaningar sjukvården står inför. Kristdemokraternas fokus är att fortsätta att korta vårdköerna som växt under pandemin och öka tillgängligheten inom primärvården. Det kräver att annat behöver få stå tillbaka, säger Stefan Svensson (KD), gruppledare och regionråd.

– Regeringen har presenterat den största budgetsatsningen någonsin på att minska ensamheten. Här ser Kristdemokraterna möjligheter för regionen att bidra mer. I vårt förslag till tilläggsbudget avsätts totalt 60 miljoner kronor 2023-2025 för att stärka civilsamhällets arbete med att bryta ofrivillig ensamhet, säger Stefan Svensson (KD).

I förslaget som den rödgröna ledningen tidigare presenterat summeras underskotten till 2,3 miljarder kronor på två år. Det innebär att det så kallade balanskravet, som kommunallagen föreskriver, inte hålls.

– Budgetraderna i det rödgröna förslaget är en hisnande läsning. Den politiska ledningen gör antagandet att de ekonomiska påfrestningarna är av tillfällig karaktär och att vi befinner oss i något slags normalläge inom ett par år. Det nämns inte med ett ord hur man tänker agera om inflationen biter sig fast eller om lågkonjunkturen fördjupas och blir långvarig, säger Stefan Svensson (KD).

Du kan läsa budgeten i sin helhet här.

Kontakt: Stefan Svensson (KD): 076 – 496 27 75


Varför ger sig Vänsterpartiet på låginkomsttagarna?


Läs mer

Fler ska få vård snabbare


Läs mer

Regionstyrelsens ordförande gömmer sig i debatten


Läs mer

Regionen måste korta vårdköerna


Läs mer

Rödgrön ledning chansar med regionens ekonomi som insats


Läs mer

Västsveriges infrastruktur är eftersatt


Läs mer

Vi säger nej till sänkt åldersgräns för juridiskt könsbyte


Läs mer

Studiebesök SkaS Skövde


Läs mer

Vänsterns skattehöjningar slår främst mot låginkomsttagarna


Läs mer

GrönBlå Samverkan kommer fortsätta att lägga egna förslag


Läs mer