Koldioxidbudget ska stärka klimatarbetet i Västra Götaland

Pressmeddelande – Magnus Berntsson
I dag beslöt miljönämnden I Västra Götalandsregionen att ge grönt ljus till en koldioxidbudget som omfattar hela länet. Budgeten ska följas upp och omräknas årligen samt sträcker sig från 2020-2040.

Syftet med denna insats är att hjälpa länets aktörer se hur mycket utsläppen måste minska för att Västra Götaland ska kunna bidra till Parisavtalets mål om att hålla nere temperaturhöjningen under 2 grader. Beräkningarna av utsläppen i länet är framtagna av Uppsala universitet.

– Det är glädjande att GrönBlå Samverkans förslag om en koldioxidbudget fått bred uppslutning i nämnden. En sådan här budget erbjuder aktörer i länet en vägvisare i arbetet för att minimera utsläppen av växthusgaser. För att uppnå vårt mål är det viktigt att kommuner, företag och organisationer involveras och samarbetar, säger Magnus Berntsson (KD), ordförande i miljönämnden.

– Västra Götaland ska vara en föregångare i arbetet med att möta klimat- och miljöutmaningar. Med en koldioxidbudget kommer vi kasta ljus på områden som är i behov av mer insatser, säger Magnus Berntsson (KD).

Regionstyrelsen kommer fatta beslut i frågan senare i höst.

Kommentarer:
Magnus Berntsson
Miljönämndens ordförande Västra Götalandsregionen
070-714 47 39


Civilsamhället behövs som aldrig förr


Läs mer

Vi måste tänka rätt inför morgondagens transportsystem


Läs mer

Beslut om sjukvården ska inte fattas i Bryssel


Läs mer

Mer behöver göras för bönderna


Läs mer

När döden blir ännu svårare


Läs mer

Byråkratiska hinder tas bort för att minska vårdskulden


Läs mer

Förändra levnadsvanorna och förebygg dödliga sjukdomar


Läs mer

Vi behöver en ny modell för fordonsbeskattning


Läs mer

Folkhögskolan är unik och måste värnas


Läs mer

Ekonomiskt ansvar har aldrig varit mer viktigt


Läs mer