Kollektivtrafiken når sina mål i Västra Götaland

Debattartikel Borås tidning – Magnus Jacobsson m.fl.
För att kunna nå klimatmålen och ge våra barn och barnbarn en god miljö att leva i måste fler åka kollektivt. Ju fler som tar tåget, bussen, spårvagnen eller båten för att ta sig fram, desto bättre för miljön. Vi har högt satta mål när det gäller utvecklingen av kollektivtrafik i Västra Götaland och en del har skeptiskt beskyllt målen för att vara orealistiska. Nu har kollektivtrafiknämnden fått resultatet av vårt första trafikförsörjningsprogram – vi når våra mål på nästan alla punkter. Det övergripande målet är att kollektivtrafikens marknadsandel ska öka för en attraktiv och konkurrenskraftig region, och för att nå dit satte vi upp fyra delmål.

Fördubblat resande till år 2025. Här ligger vi i linje med målet. Resandet har stadigt ökat varje år och vi ser en fortsatt positiv utveckling. 2012 gjordes 259 miljoner resor och 2016 var antalet 303 miljoner.

Nöjda resenärer är en förutsättning för att fler ska vilja åka. Här ser vi också en positiv utveckling. På frågan hur resenären upplevde den senaste resan svarar 81 procent att de är nöjda – och ombord på fordonet är andelen så hög som 94 procent.

Vi behöver vara tillgängliga för alla resenärsgrupper. Vi har en funktionshinderstrategi och när det gäller fordonen har vi kommit långt. Alla fordon är nu anpassade, utom de äldsta spårvagnarna. Det som släpar är anpassningen av hållplatserna, men där pågår ett samarbete med kommunerna.

När det gäller miljöpåverkan, där vi både ska minska transportsektorns påverkan i stort liksom i vår egen fordonsflotta, överträffar vi våra målsättningar. Kollektivtrafiken i Västra Götaland körs nu på över 90 procent förnybara bränslen och andra vill nu lära sig av oss hur man kan utveckla framtidens fordon och bränslen.

Vi i den grönblå majoritetsgruppen är stolta över vad som gjorts hittills och tar nu sikte på framtiden. I vårt nya trafikförsörjningsprogram för perioden 2017–2020 är några av våra utvecklingsområden ett fortsatt arbete för ett enkelt och rättvist biljettsystem, en ny utredning om hur trafiken på landsbygden kan utvecklas, tätare samarbete med kommunerna för smartare resor och linjedragningar.

Vi ska även arbeta med hur vi kan underlätta för våra resenärer att kombinera sina olika färdmedel, som till exempel kollektivtrafik och cykel. Vårt första trafikförsörjningsprogram gick mycket bra att genomföra, nu tar vi nästa steg för att kollektivtrafiken ska bli det självklara valet för allt fler.

Ulrika Frick (MP)
Daniel Andersson (L)
Gunilla Levén (M)
Roland Karlsson (C)
Magnus Jacobsson (KD)
kollektivtrafiknämnden Västra Götaland


Varför ger sig Vänsterpartiet på låginkomsttagarna?


Läs mer

Fler ska få vård snabbare


Läs mer

Regionstyrelsens ordförande gömmer sig i debatten


Läs mer

Regionen måste korta vårdköerna


Läs mer

Rödgrön ledning chansar med regionens ekonomi som insats


Läs mer

Västsveriges infrastruktur är eftersatt


Läs mer

Vi säger nej till sänkt åldersgräns för juridiskt könsbyte


Läs mer

Studiebesök SkaS Skövde


Läs mer

Vänsterns skattehöjningar slår främst mot låginkomsttagarna


Läs mer

GrönBlå Samverkan kommer fortsätta att lägga egna förslag


Läs mer