Kristdemokraterna för en jämlik vård

Debattartikel TTELA – Ebba Busch, Conny Brännberg, Maria Nilsson
När vi kristdemokrater nu räknar ner dagarna till vårt 53:e ordinarie riksting i Norrköping är det sjukvården som kommer stå i fokus.

Vi är partiet som ser människorna bakom de dystra siffrorna i vårdköerna. Därför ser vi det som vårt uppdrag att ta steg mot en statlig sjukvård för att säkra en tillgänglig och jämlik vård. Vi är det enda parti som har mod och handlingskraft att avskaffa en 160 år gammal organisationsmodell som har gjort sitt. Vi kallar det för århundradets sjukvårdsreform, där tjugoen parallella vårdorganisationer ska bli en. Vi är de enda som har en plan och reformerna för att förändra svensk sjukvård. Vi sätter patienten och inte systemet i fokus.

På rikstinget kommer en omfattande proposition om sjukvården att hanteras. Kristdemokraterna anser att staten ska överta ansvaret för den hälso- och sjukvård som regionerna har ansvar för. Partistyrelsens proposition beskriver hur reformen kan bli verklighet. Vi har även det svenska folket med oss. Enligt en ny undersökning från SOM-institutet vill två tredjedelar av befolkningen att staten ska ta över sjukvården. En röst på Kristdemokraterna innebär därför att få den politiken förverkligad.

Sedan tidigare föreslår vi en nationell vårdförmedling för att patienter ska ges rätt att söka vård där ledig kapacitet finns. En vårdplatsgaranti ska motverka överbeläggningar, så att patientsäkerheten inte äventyras och så att arbetsmiljön för vårdpersonalen förbättras. Vi föreslår även en utbyggnad av primärvården för att fler ska få rätt hjälp.

Regeringen försöker gömma de långa vårdköerna genom att kalla de ”coronaköer”. Det är uppenbart att problemen fanns innan pandemin och nu om någonsin behöver vi avlasta och rusta sjukvården på nytt. För vårdpersonalen och för alla patienter som väntat olagligt länge på att få vård. Vår vilja att upprätta en värdig sjukvård förenar oss kristdemokrater och det är även vårt löfte till väljarna nästa år. Kristdemokraterna är Sveriges sjukvårdsparti.

För dig som bryr dig om en tillgänglig och jämlik vård och som vill lägga ned regionerna. Rösta på Kristdemokraterna.

Ebba Busch, partiledare (KD)
Conny Brännberg, regionråd (KD)
Maria Nilsson, regionpolitiker (KD)


Regionstyrelsens ordförande gömmer sig i debatten


Läs mer

Regionen måste korta vårdköerna


Läs mer

Rödgrön ledning chansar med regionens ekonomi som insats


Läs mer

Västsveriges infrastruktur är eftersatt


Läs mer

Vi säger nej till sänkt åldersgräns för juridiskt könsbyte


Läs mer

Studiebesök SkaS Skövde


Läs mer

Vänsterns skattehöjningar slår främst mot låginkomsttagarna


Läs mer

GrönBlå Samverkan kommer fortsätta att lägga egna förslag


Läs mer

Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen presenterar budgetförslag för 2024


Läs mer

För stora risker med att göra det lättare att ändra juridiskt kön


Läs mer