Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen presenterar budgetförslag för 2024

Pressmeddelande-

Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen lägger fram ett eget budgetförslag. Ingången i förslaget är att prioritera hälso- och sjukvården samt att värna regionens ekonomi.

– I tider av oförutsägbarhet och osäkerhet är det tydligt att regionens fokus behöver ligga på kärnverksamheter. Det behövs en översyn av dyr administration och kostsamma externa evenemang samt bristande effektivitet inom lokalförsörjningen. Därtill måste icke-evidensbaserade behandlingsmetoder inom sjukvården sorteras bort, säger Stefan Svensson (KD), regionråd.

– Regionen behöver stärka arbetet med den pågående omställningen av sjukvården för att klara de utmaningar sjukvården står inför. Arbetet för att korta köerna måste intensifieras. Det kräver bland annat mindre anslag för verksamheter inom regional utveckling samt att självfinansieringsgraden inom kollektivtrafiken höjs, säger Stefan Svensson (KD).

Den rödgröna ledningen presenterade i onsdags ett budgetförslag som skjuter kostnaderna på framtiden och som inom några få år kommer innebära problem för verksamheterna. Kristdemokraterna presenterar ett förslag med ett resultat som i princip är i balans.

– Att skjuta problemen på framtiden löser inte sjukvårdens utmaningar. I tider av oförutsägbarhet och osäkerhet är det tydligt att regionens fokus behöver ligga på kärnverksamheter, hålla ordning på finanserna och säkra en trygg och god vård för invånarna, säger Stefan Svensson (KD).

Du kan läsa budgeten här.

Stefan Svensson är tillgänglig för kommentarer kl. 10:30-12:30:
Stefan Svensson (KD)
Regionråd
076 – 496 27 75


Varför ger sig Vänsterpartiet på låginkomsttagarna?


Läs mer

Fler ska få vård snabbare


Läs mer

Regionstyrelsens ordförande gömmer sig i debatten


Läs mer

Regionen måste korta vårdköerna


Läs mer

Rödgrön ledning chansar med regionens ekonomi som insats


Läs mer

Västsveriges infrastruktur är eftersatt


Läs mer

Vi säger nej till sänkt åldersgräns för juridiskt könsbyte


Läs mer

Studiebesök SkaS Skövde


Läs mer

Vänsterns skattehöjningar slår främst mot låginkomsttagarna


Läs mer

GrönBlå Samverkan kommer fortsätta att lägga egna förslag


Läs mer