Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen presenterar budgetförslag för 2024

Pressmeddelande-

Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen lägger fram ett eget budgetförslag. Ingången i förslaget är att prioritera hälso- och sjukvården samt att värna regionens ekonomi.

– I tider av oförutsägbarhet och osäkerhet är det tydligt att regionens fokus behöver ligga på kärnverksamheter. Det behövs en översyn av dyr administration och kostsamma externa evenemang samt bristande effektivitet inom lokalförsörjningen. Därtill måste icke-evidensbaserade behandlingsmetoder inom sjukvården sorteras bort, säger Stefan Svensson (KD), regionråd.

– Regionen behöver stärka arbetet med den pågående omställningen av sjukvården för att klara de utmaningar sjukvården står inför. Arbetet för att korta köerna måste intensifieras. Det kräver bland annat mindre anslag för verksamheter inom regional utveckling samt att självfinansieringsgraden inom kollektivtrafiken höjs, säger Stefan Svensson (KD).

Den rödgröna ledningen presenterade i onsdags ett budgetförslag som skjuter kostnaderna på framtiden och som inom några få år kommer innebära problem för verksamheterna. Kristdemokraterna presenterar ett förslag med ett resultat som i princip är i balans.

– Att skjuta problemen på framtiden löser inte sjukvårdens utmaningar. I tider av oförutsägbarhet och osäkerhet är det tydligt att regionens fokus behöver ligga på kärnverksamheter, hålla ordning på finanserna och säkra en trygg och god vård för invånarna, säger Stefan Svensson (KD).

Du kan läsa budgeten här.

Stefan Svensson är tillgänglig för kommentarer kl. 10:30-12:30:
Stefan Svensson (KD)
Regionråd
076 – 496 27 75


För stora risker med att göra det lättare att ändra juridiskt kön


Läs mer

Åtgärdsförslag för ekonomiskt ansvarstagande


Läs mer

De rödgröna prioriterar lägre biljettpriser framför att lösa vårdkrisen


Läs mer

Svensson och Wendesten träffade Kyrkans SOS


Läs mer

Verksamhetsbesök på Sahlgrenska universitetssjukhus


Läs mer

Genom civilsamhället stöttar vi de mest utsatta


Läs mer

VGR:s borgerliga styren sköt till mer medel till sjukvården


Läs mer

Sjukhusen i Västra Götaland ska hämta hem 250 miljoner på tre år


Läs mer

Den rödgröna regionledningen äventyrar fokus på bristyrken inom vården


Läs mer

Sänkta biljettpriser är ansvarslös allt-åt-alla politik


Läs mer