Kultur håller ihop ett samhälle

Debattartikel – Conny Brännberg och Roland Utbult
Det är endast genom möten och förståelse för varandra som reell integration kan uppnås. Kulturlivet bidrar till att skapa många möten mellan människor och är därigenom en sammanhållande kraft.

I Västra Götaland har vi ett rikt kulturliv som bidrar starkt till att öka kunskapen om och förståelsen mellan människor med olika bakgrunder. En stark mångfald bidrar till att främja en dynamisk skapar- och utvecklingskraft. Därför är interkulturalitet, det vill säga gränsöverskridande kulturmöten och samverkan, viktigt att främja.

Här har civilsamhället mycket att bidra med. Denna sektor har, inte minst under den nuvarande flyktingkrisen, tagit flera innovativa initiativ för att stärka integrationen och välkomna asylsökande. Civilsamhället är även framgångsrikt med att skapa möten och arrangemang där människor i alla åldrar och med olika bakgrunder möts. Genom en ökad samverkan mellan civilsamhället samt nationella och regionala kulturinstitutioner finns stora möjligheter att vidareutveckla detta arbete.

Västra Götaland har starka förutsättningar att inta en ännu mer framträdande roll för att skapa ett mer vidgat deltagande i kulturlivet. Här har vi den största regionala kulturbudgeten i landet. Västra Götalandsregionen har utvecklat en plattform för interkulturell dialog. Civilsamhället i länet bidrar starkt till nya innovationer på kulturområdet och är mycket skickligt på att nå ut till människor i olika sammanhang.

I Västra Götaland har de kulturella och kreativa näringarna uppvisat starka framsteg som bidragit till utveckling på många olika områden. Dessa näringar banar, framför allt genom påhittig företagaranda och ideella initiativ, väg till arbetslivet för många unga och nyanlända.

För Kristdemokraterna är det angeläget att värna kulturens roll och ställning då den bidrar till att göra vårt samhälle starkare, tryggare och mer sammanhållet.

Conny Brännberg (KD), regionpolitiker
Roland Utbult (KD), riksdagspolitiker


Varför ger sig Vänsterpartiet på låginkomsttagarna?


Läs mer

Fler ska få vård snabbare


Läs mer

Regionstyrelsens ordförande gömmer sig i debatten


Läs mer

Regionen måste korta vårdköerna


Läs mer

Rödgrön ledning chansar med regionens ekonomi som insats


Läs mer

Västsveriges infrastruktur är eftersatt


Läs mer

Vi säger nej till sänkt åldersgräns för juridiskt könsbyte


Läs mer

Studiebesök SkaS Skövde


Läs mer

Vänsterns skattehöjningar slår främst mot låginkomsttagarna


Läs mer

GrönBlå Samverkan kommer fortsätta att lägga egna förslag


Läs mer