Mer pengar till förlossningsvård

Insändare Bohusläningen – Maria Nilsson
Vår förlossningsvård visar goda medicinska resultat. En relativt hög andel kvinnor drabbas dock fortfarande av förlossningsskador vid förlossning, dessutom går många av dessa kvinnor utan diagnos och obehandlade oacceptabelt långt efter förlossning. Oron för dessa komplikationer skapar en rädsla hos den blivande mamman som rimmar illa med vår ambition att ha en förlossningsvård i världsklass.

Vi behöver en sammanhållen, välplanerad vårdkedja med kompetent, välutbildad vårdpersonal med goda arbetsförhållanden och väl implementerade kunskaper om hur man diagnostiserar och reparerar förlossningsskador. På så sätt kan man både arbeta förebyggande och behandlande och ge de bästa förutsättningarna för att förlossningen, eftervården och vården som stort ska klara av att fånga upp graviditets- och förlossningsrelaterade skador.

Kristdemokraterna vill därför öka resurserna till förlossningsvård och eftervård samt till forskning, för att kunna reparera eventuella förlossningsskador korrekt och minimera negativa effekter av förlossningsrelaterad ohälsa för alla kvinnor som fött barn.

Maria Nilsson (KD) Regionpolitiker


För stora risker med att göra det lättare att ändra juridiskt kön


Läs mer

Åtgärdsförslag för ekonomiskt ansvarstagande


Läs mer

De rödgröna prioriterar lägre biljettpriser framför att lösa vårdkrisen


Läs mer

Svensson och Wendesten träffade Kyrkans SOS


Läs mer

Verksamhetsbesök på Sahlgrenska universitetssjukhus


Läs mer

Genom civilsamhället stöttar vi de mest utsatta


Läs mer

VGR:s borgerliga styren sköt till mer medel till sjukvården


Läs mer

Sjukhusen i Västra Götaland ska hämta hem 250 miljoner på tre år


Läs mer

Den rödgröna regionledningen äventyrar fokus på bristyrken inom vården


Läs mer

Sänkta biljettpriser är ansvarslös allt-åt-alla politik


Läs mer