Mer pengar till förlossningsvård

Insändare Bohusläningen – Maria Nilsson
Vår förlossningsvård visar goda medicinska resultat. En relativt hög andel kvinnor drabbas dock fortfarande av förlossningsskador vid förlossning, dessutom går många av dessa kvinnor utan diagnos och obehandlade oacceptabelt långt efter förlossning. Oron för dessa komplikationer skapar en rädsla hos den blivande mamman som rimmar illa med vår ambition att ha en förlossningsvård i världsklass.

Vi behöver en sammanhållen, välplanerad vårdkedja med kompetent, välutbildad vårdpersonal med goda arbetsförhållanden och väl implementerade kunskaper om hur man diagnostiserar och reparerar förlossningsskador. På så sätt kan man både arbeta förebyggande och behandlande och ge de bästa förutsättningarna för att förlossningen, eftervården och vården som stort ska klara av att fånga upp graviditets- och förlossningsrelaterade skador.

Kristdemokraterna vill därför öka resurserna till förlossningsvård och eftervård samt till forskning, för att kunna reparera eventuella förlossningsskador korrekt och minimera negativa effekter av förlossningsrelaterad ohälsa för alla kvinnor som fött barn.

Maria Nilsson (KD) Regionpolitiker


Studiebesök i Mariestad


Läs mer

Studiebesök i Lidköping


Läs mer

Vårdskulden kan betas av med nationell vårdförmedling


Läs mer

Dags att förstärka elnätskapaciteten


Läs mer

KD: Sluta förminska ”kvinnosjukdomar”


Läs mer

Industrins nya elbehov i Västsverige är lika stort som för hela Stockholm


Läs mer

Kraftsamling elektrifiering


Läs mer

IVA-satsning föreslås bli tidigarelagd


Läs mer

Vilken människosyn har Socialdemokraterna?


Läs mer

Vi budgeterar för en omstart av Västra Götaland


Läs mer