Nya inköpspolicyn spar regionen miljoner

Debattartikel Dagens samhälle – Magnus Berntsson m.fl.
120 mil slangar i sjukvården i Västra Götalandsregionen är nu fria från pvc och ftalater. Vi testar cellulosabaserade material i förbrukningsvaror och skärper uppföljningen vid inköp av läkemedel. Fler och fler fordon som levererar varor till regionens verksamheter är fossilfria. Det är några av resultaten när högre miljökrav i inköpspolicy och miljöplan slagit igenom i regionens verksamheter.

Västra Götalandsregionen pressar priser vid sina inköp alltmer och sparar 173 miljoner kronor under 2018 i förhållande till 2017. En sådan prispress görs på helheten. Det förekommer att avtal och produkter genererar högre pris. När miljökraven och teknisk kvalité stiger eller när helt nya materialval görs stiger priset. Sådana prishöjningar sker i 16 procent av avtalen, medan 74 procent av avtalet leder till prispress som genererar lägre kostnader i sjukvårdens inköp.

Västra Götalandsregionen fattade beslut om en ny inköpspolicy för ett par år sedan. Nu börjar resultatet visa sig och effekten är ganska tydlig. Vi har mer ordning och reda i våra inköp. Antalet inköp med avtal ökar, både större annonserade upphandlingar och direktupphandlingar. De större upphandlingarna har ökat från drygt 150 till drygt 200 det senaste året. Direktupphandlingarna ökar från knappt 500 till drygt 600 mellan 2017 och 2018. Denna kraftsamling har pressat organisationen, men vi klarar att hantera de ökade volymerna hyggligt.

Vi har medvetet jobbat för att effektivisera förberedelser inför varje upphandling. De så kallade materialkonsulenterna har bidragit med att aktivt korta ner verksamhetens tid i upphandlingsarbetet.
Den nyligen beslutade inköpspolicyn i kombination med den miljöplan som regionen aktivt jobbar med innebär att miljökraven stiger, de tekniska fördelarna ökar och nya materialval görs kontinuerligt. Fusionssladdar i sjukvården innehåller ingen pvc och ftalater längre, förbrukningsartiklar testas i cellulosamaterial och alltfler leveranser till regionen sker med fossilfria transporter. En mer aktiv uppföljning av inköp av läkemedel sker också.

Många verktyg som nyligen kommit på plats eller som håller på att implementeras hjälper oss att uppnå högre målsättningar inom miljö, kvalité och i fråga om pris. Västra Götalandsregionens e-handelsplattform ger möjligheter att öka de elektroniska beställningarna.

För att långsiktigt nå resultat i fråga om högre kvalité, bättre arbetsmiljö och lägre priser krävs att inköpsprocessen har ett större fokus på innovationer. Här har regionens inköpare börjat jobba närmare dem som arbetar med det regionala utvecklingsuppdraget i syfte att prioritera vissa produktgrupper och inom dessa skapa ett mer innovationsdrivet arbetssätt. Här har vi valt att fokusera på möbler och inredning, livsmedel, textilier samt digitala tjänster.

Totalt sett har Västra Götalandsregionen skapat mer ordning och reda i sina inköp, skrivit avtal och upphandlat inom fler områden, höjt miljö- och kvalitetskraven och samtidigt pressat priset så att den totala kostnaden för inköp i sjukvården sjunker. I vår uppföljning kan vi avläsa att avtalstroheten stiger samt att den allmänna medvetenheten om inköpsfrågor ökar bland beställare och utförare.

Det innebär i sin tur att vi har möjlighet att uppnå nya mål i fråga om miljökrav vid inköp och effektivare inköpsprocesser i stort.

Johnny Magnusson
regionstyrelsens ordförande (M) Västra Götaland

Kristina Jonäng
ordförande (C) regionens inköpsgrupp

Magnus Berntsson
ordförande i miljönämnden (KD)


Rödgrön ledning chansar med regionens ekonomi som insats


Läs mer

Västsveriges infrastruktur är eftersatt


Läs mer

Vi säger nej till sänkt åldersgräns för juridiskt könsbyte


Läs mer

Studiebesök SkaS Skövde


Läs mer

Vänsterns skattehöjningar slår främst mot låginkomsttagarna


Läs mer

GrönBlå Samverkan kommer fortsätta att lägga egna förslag


Läs mer

Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen presenterar budgetförslag för 2024


Läs mer

För stora risker med att göra det lättare att ändra juridiskt kön


Läs mer

Åtgärdsförslag för ekonomiskt ansvarstagande


Läs mer

De rödgröna prioriterar lägre biljettpriser framför att lösa vårdkrisen


Läs mer