Pressinbjudan: GrönBlå Samverkan budgetförslag 2017

Pressmeddelande – GrönBlå Samverkan
Välkommen till pressträff där GrönBlå Samverkan presenterar budgetförslag 2017 för Västra Götalandsregionen. Samtliga fem gruppledare; Johnny Magnusson (M), Birgitta Losman (MP), Jonas Andersson (L), Kristina Jonäng (C) och Monica Selin (KD) för de fem partierna i GrönBlå Samverkan medverkar på pressträffen.

Pressträffen kommer att äga rum i regionstyrelsens sessionssal på residenset i Vänersborg. Det finns också möjlighet för media att delta i pressträffen på distans i Göteborg, Borås, Skövde och Mariestad.

Datum: måndag den 9 maj 2016

Tid: 11.00

Plats:

Regionstyrelsens sessionssal på Residenset, Stora Torget, Vänersborg

Regionens Hus, Göteborg, Södra Hamngatan 37 (videorummet)

Regionens Hus, Borås, Ekenäsgatan 15 (Solhem)

Skaraborgs sjukhus i Skövde, Lövängsvägen (konferensrum Solvändan)

Regionens Hus i Mariestad, Drottninggatan 1

Välkomna,

GrönBlå Samverkan i Västra Götalandsregionen

Presskontakt:

Torbjörn Colling (M), politisk sekreterare, 0700-82 52 19

torbjorn.colling@vgregion.se

Frida Hagström (MP), politisk sekreterare, 0702-82 56 50

frida.hagstrom@vgregion.se

Pär Lundqvist (L), politisk sekreterare, 0702-40 57 68

par.lundqvist@vgregion.se

Max Törnqvist, (C), politisk sekreterare, 0700-85 26 99

max.tornqvist@vgregion.se

Thomas Palmgren (KD), politisk sekreterare, 0762-13 39 21

thomas.palmgren@vgregion.se


Verksamhetsbesök – en väg in


Läs mer

Narkotikarelaterad dödlighet i Sverige är oacceptabelt hög


Läs mer

Rödgrön regionbudget bäddar för skattehöjning


Läs mer

Bekämpa den ofrivilliga ensamheten


Läs mer

KD: s tilläggsbudget 2023: Ekonomiskt ansvarstagande för stabilitet i sjukvården


Läs mer

Sveriges äldre förtjänar bättre!


Läs mer

Förebygg ohälsa med riktade hälsosamtal


Läs mer

Stärk förlossningsvården


Läs mer

Besök i Borås, Kungälv och Ale


Läs mer

Besök i Falköping – fokus på ungas psykiska hälsa


Läs mer