Regionen måste korta vårdköerna

Debattartikel Borås Tidning – Stefan Svensson
Patienten måste alltid vara i fokus och att ge vård inom vårdgarantins ramar måste gå före ideologiska skygglappar. Att rata andra vårdgivare än regionens egna är inte vägen framåt.

Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen, inte minst regionråd Helén Eliasson (S), har under åren upprepat riktat kritik mot externa utförare inom hälso- och sjukvården. Men det är patientens bästa som ska stå i centrum – inte vurmande för ideologiska principer som försvårar arbetet med att korta vårdköerna.

God tillgänglighet till hälso- och sjukvård är en av Västra Götalandsregionens viktigaste frågor. Målsättningen måste vara att invånare ska få både den akuta och planerade vård de behöver i rätt tid. För att kunna förverkliga detta mål är den solidariska finansieringen det viktiga, inte huvudmannaskapet hos vårdgivaren. Regionens sjukhus har under en rad år inte kunnat nå upp till sina egna planer och således biter sig vårdköerna fast. Att då inte använda sig av externa vårdgivare är närmast cyniskt.

Patienten måste alltid vara i fokus och att ge vård inom vårdgarantins ramar måste gå före ideologiska skygglappar. Att rata andra vårdgivare än regionens egna är inte vägen framåt

Tyvärr tycks denna verklighet gå Socialdemokraterna med Helen Eliasson förbi. Inför valet 2022 skrev Eliasson flera debattartiklar där hon slog fast att det var ”dags att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden” samt att ”marknadsexperimentet måste få ett stopp”.

Därför ställde jag på senaste regionfullmäktigesammanträdet frågan till Eliasson om huruvida den rödgröna ledningen kan tänka sig öka andelen upphandlad vård när det kan ske till en lägre kostnad än i regionens egen regi. Något jakande svar kom inte.

Region Stockholm är den region som köper mest vård av privata vårdgivare. Västra Götalandsregionen hör till de regioner som handlar upp minst vård. Region Stockholm har också en betydligt bättre tillgänglighet i den specialiserade vården jämfört med Västra Götalandsregionen. I november var det i Region Stockholm 25 procent som hamnade utanför vårdgarantins 90 dagar för operation eller annan åtgärd. Motsvarande siffra för Västra Götalandsregionen var 40 procent. Denna skillnad är inte tillfällig utan har funnits i åratal.

Siffrorna visar att Västra Götalandsregionen uppenbarligen har saker att lära av Region Stockholm. Under ovan nämnda interpellationsdebatt frågade jag Eliasson om vi, presidierna i regionstyrelsen, den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden och den strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden, skulle kunna göra en gemensam studieresa till Stockholm.

Eftersom något svar från Eliasson inte kom så passar jag på att ställa frågan igen: Kan Helén Eliasson tänka sig en resa till Stockholm för att se varför Region Stockholms köer är kortare än de vi har i Västra Götalandsregionen?

Stefan Svensson (KD), regionråd


Varför ger sig Vänsterpartiet på låginkomsttagarna?


Läs mer

Fler ska få vård snabbare


Läs mer

Regionstyrelsens ordförande gömmer sig i debatten


Läs mer

Rödgrön ledning chansar med regionens ekonomi som insats


Läs mer

Västsveriges infrastruktur är eftersatt


Läs mer

Vi säger nej till sänkt åldersgräns för juridiskt könsbyte


Läs mer

Studiebesök SkaS Skövde


Läs mer

Vänsterns skattehöjningar slår främst mot låginkomsttagarna


Läs mer

GrönBlå Samverkan kommer fortsätta att lägga egna förslag


Läs mer

Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen presenterar budgetförslag för 2024


Läs mer