Regionstyrelsens ordförande gömmer sig i debatten

Debattartikel Borås Tidning – Stefan Svensson
Västra Götalandsregionens främsta utmaning handlar om att komma till rätta med vårdköerna. Men när jag i en debattartikel i BT (30/12-23) söker svar kring Helén Eliassons, regionstyrelsens ordförande, agerande i denna fråga är tystnaden total. Det är minst sagt uppseendeväckande.

Varje dag av onödig väntan är en dag av onödigt lidande för patienten. Långa vårdköer eller uppskjutna operationer väcker frustration och oro bland invånare eftersom hälsan är så grundläggande och betydelsefull för hela livet.

Min debattartikel i BT tog upp flera aspekter: Den trägna kritik som Helén Eliasson riktat mot privata vårdutförare samt möjligheterna att nyttja externa utförare för att korta köerna. Jag lyfte även att Region Stockholm är den region som köper mest vård av privata vårdgivare och har samtidigt en avsevärt bättre tillgänglighet i den specialiserade vården jämfört med Västra Götalandsregionen.

Nu var det ett bra tag sedan debattartikeln publicerades, men från Helén Eliasson kommer inga förslag på politiska lösningar. Eliasson och Socialdemokraterna, som styr Västra Götalandsregionen tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet, väljer i stället att inte svara alls. Det svårt att inte höja på ögonbrynen åt arrogansen. Boråsarna förtjänar att få veta hur ledningen ämnar agera framåt för att korta köerna.

I november var det 40 % som hamnade utanför vårdgarantins 90 dagar för operation eller annan åtgärd i Västra Götaland. För första besök hos specialistläkare var motsvarande siffra 34 %. Under den rödgröna ledningens styre har regionen budgeterat för mycket stora underskott. Ändå biter sig vårdköerna fast, bland annat på grund av att sjukhusens egna prognoser för antalet operationer som ska utföras inte uppfylls.

Utmaningarna är med andra ord otroligt stora. Då kan man inte som främste företrädare för regionledningen ducka debatter kring hur vi bäst kapar köerna. Inför valet gav Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen löften om köfri vård. Nu väljer Eliasson i stället att ignorera frågan vilket torde hänga samman med att utvecklingen går åt fel håll.

Det krävs omfattande insatser för att effektivisera och öka produktiviteten för att klara ekonomin i stort och förbättra tillgängligheten. Detta behöver ske samtidigt som att arbetsmiljön och utvecklingsmöjligheterna för Västra Götalandsregionens medarbetare förbättras.

Västra Götalandsregionens sjukhus kommer även fortsättningsvis att spela den viktigaste rollen för att korta köerna till besök och behandling. Samtidigt måste det rödgröna styret släppa sina ideologiska dogmer och likt Region Stockholm upphandla mer vård av fristående aktörer. Dagens långa köer är oacceptabla!

Stefan Svensson (KD), regionråd


Varför ger sig Vänsterpartiet på låginkomsttagarna?


Läs mer

Fler ska få vård snabbare


Läs mer

Regionen måste korta vårdköerna


Läs mer

Rödgrön ledning chansar med regionens ekonomi som insats


Läs mer

Västsveriges infrastruktur är eftersatt


Läs mer

Vi säger nej till sänkt åldersgräns för juridiskt könsbyte


Läs mer

Studiebesök SkaS Skövde


Läs mer

Vänsterns skattehöjningar slår främst mot låginkomsttagarna


Läs mer

GrönBlå Samverkan kommer fortsätta att lägga egna förslag


Läs mer

Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen presenterar budgetförslag för 2024


Läs mer