Rödgrön ledning chansar med regionens ekonomi som insats

Debattartikel SLA – Stefan Svensson
Regionråd Helén Eliasson (S) och hennes rödgröna styre nöjde sig inte med att enbart lägga en kraftigt underfinansierad budget för 2023. Även för 2024 läggs en budget med ett underskott på 1,5 miljarder kronor. Förhoppningen är att Sveriges ekonomi ska vända inom kort. Dessa budgetchansningar riskerar att ställa regionen inför en nedåtgående ekonomisk spiral, vilket till syvende och sist kommer att slå tillbaka mot sjukvården.

Beslutet om att finansiera med miljardunderskott ska även ställas i ljuset av att årets resultat i regionen spås landa på dryga minus tre miljarder kronor. Detta är medel som måste återställas under 2024, 2025 och 2026. Med ett budgeterat minus på dryga 1,5 miljarder för 2024 fördjupas de samlade underskotten och vältrar på det viset över problemen på åren därefter.

Till skillnad från den rödgröna ledningen lyckas vi kristdemokrater att ta ansvar. Det kräver prioriteringar! Regionens fokus behöver ligga på kärnverksamheterna, att hålla ordning på finanserna och att säkra en trygg och god vård för invånarna.

I Kristdemokraternas förslag till tilläggsbudget för 2024 nås en ekonomi i balans. Tyvärr antogs den inte av regionfullmäktige. Vi vågar göra reformer och prioriteringar på riktigt. Medel tas från regional utveckling där bland annat kulturen får stå tillbaka till förmån för hälso- och sjukvården. I kollektivtrafiken tycker vi att det är rimligt att resenärerna bär 50 procent av kostnaderna, vilket inte är fallet idag.

Jag vill påstå att det rödgröna styret, med Helén Eliasson (S) i spetsen, är den regionledning som tar minst eget ansvar och som inte försitter en möjlighet att skylla alla problem på regeringen. Viljan till ansvarstagande lyser med sin frånvaro. Skulle regeringen skicka än större bidrag än vad som redan sänts till regionerna, skulle det med största sannolikt spä på inflationen ytterligare. Det är genom en stram finanspolitik som inflationen bekämpas – inte genom större utgifter. Får Sverige inte bukt med inflationen väntar ännu större problem än de vi redan ser nu.

Är det något jag efterlyser från Helén Eliasson är det ett större mått av eget ansvarstagande och att man inte spenderar mer pengar än vad man tar in. Miljardunderskotten är orsakade av den rödgröna ledningen, inte av regeringen. Vänsterpartiet har för sin del redan påtalat att de vill se en höjning av regionskatten. Det vore helt fel väg att gå då det skulle slå hårt mot regionens låginkomsttagare.
Det är tydligt att regionens nuvarande ledning inte mäktar med sitt uppdrag. En ny politisk ledning behövs – senast 2026.

Stefan Svensson (KD)
Regionråd


Varför ger sig Vänsterpartiet på låginkomsttagarna?


Läs mer

Fler ska få vård snabbare


Läs mer

Regionstyrelsens ordförande gömmer sig i debatten


Läs mer

Regionen måste korta vårdköerna


Läs mer

Västsveriges infrastruktur är eftersatt


Läs mer

Vi säger nej till sänkt åldersgräns för juridiskt könsbyte


Läs mer

Studiebesök SkaS Skövde


Läs mer

Vänsterns skattehöjningar slår främst mot låginkomsttagarna


Läs mer

GrönBlå Samverkan kommer fortsätta att lägga egna förslag


Läs mer

Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen presenterar budgetförslag för 2024


Läs mer