Rödgrön regionbudget bäddar för skattehöjning

Insändare Mariestads-Tidningen – Stefan Svensson och Pernilla Wendesten
Den som under 2019 försökt förutspå de kommande tre åren hade högst sannolikt missat såväl en pandemi som Putins anfallskrig mot Ukraina. Det visar med all tydlighet hur svårt det är att förespå framtiden även med en relativt kort tidshorisont.

Det hindrade inte den nytillträdda rödgröna ledningen i Västra Götalandsregionen att vid regionfullmäktigesammanträdet lägga fram en starkt underfinansierad budget på totalt 2,3 miljarder under en tvåårsperiod. Det blev också regionfullmäktiges beslut.

Den rödgröna kalkylen bygger på att ekonomin är tillbaka i ett normalläge 2025. Ingen vet om så är fallet. På en direkt fråga till Helén Eliasson (S) om huruvida den rödgröna ledningen hade någon plan B om så inte sker kom inget svar. Risken är således överhängande att hårda besparingar och/eller en skattehöjning väntar om den ekonomiska krisen fördjupas.

Vi kristdemokrater presenterade en budget i balans för 2023 och med stigande överskott 2024 och 2025. För det krävdes prioriteringar där de riktade besparingarna framför allt lades inom regional utveckling. Vi tycker exempelvis att resenärerna kan betala hälften av de faktiska kostnaderna för kollektivtrafiken. Likaså ser vi inga konstigheter i att miljö- och regionalutvecklingsnämnden får ett sparbeting på 100 miljoner/år under planperioden. De riktade besparingarna inom sjukvården innebär i det kristdemokratiska förslaget att gruppen 65+ återigen får betala 50 kr för ett besök hos sjuksköterska och att influensavaccinet avgiftsbeläggs med 240 kr.

Att prioritera i ett ekonomiskt besvärligt läge kräver att man agerar proaktivt och att även vällovliga reformer kan få stå tillbaka. De orkade S, V och Mp inte med. Vänsterpartiet gick redan i höstas till val på att höja skatten. Den nytillträdda rödgröna ledningen riskerar nu att hamna i en situation där de får försöka springa i kapp en skenande kostnadsutveckling där skatteintäkterna inte motsvarar utgifterna. Är det något som skulle drabba fattigpensionärer och låginkomsttagare hårt så är det en kommande skattehöjning. Med den politik det rödgröna styret slagit in på är det tyvärr ett scenario som ter sig alltmer sannolikt.

Stefan Svensson (KD)
Regionåd

Pernilla Wendesten (KD)
Regionrådsersättare


Varför ger sig Vänsterpartiet på låginkomsttagarna?


Läs mer

Fler ska få vård snabbare


Läs mer

Regionstyrelsens ordförande gömmer sig i debatten


Läs mer

Regionen måste korta vårdköerna


Läs mer

Rödgrön ledning chansar med regionens ekonomi som insats


Läs mer

Västsveriges infrastruktur är eftersatt


Läs mer

Vi säger nej till sänkt åldersgräns för juridiskt könsbyte


Läs mer

Studiebesök SkaS Skövde


Läs mer

Vänsterns skattehöjningar slår främst mot låginkomsttagarna


Läs mer

GrönBlå Samverkan kommer fortsätta att lägga egna förslag


Läs mer