S hotar valfriheten

Insändare Alingsås tidning – Stefan Svensson
I Västra Götalandsregionen finns i dag två vårdval. Sedan 1 oktober 2009 kan invånarna i regionen fritt välja mellan drygt 200 vårdcentraler inom ramen för det valfrihetssystem som kallas VG Primärvård. Den 1 september 2014 infördes ett vårdval för rehabiliteringsinsatser på primärvårdsnivå.

Kristdemokraterna värnar möjligheten till inflytande och valfrihet. Självbestämmande stärker kvaliteten och skapar en mer värdig hälso- och sjukvård. Du ska ha många alternativ och rätt att välja bort det som inte fungerar eller aktivt välja en speciell inriktning eller profil. Men valfriheten står i skottgluggen. På riksnivå trycker Socialdemokraterna på för att införa regler som skulle tvinga många små välfärdsföretag att lägga ned. I Västra Götalandsregionen radar partiet upp negativa uttalanden om privat vård.

Kristdemokraterna anser att beslutsmakt ska föras över från byråkrater och politiker till patienter. Speciellt när det rör sig om något så intimt som din hälsa. Därför bör vårdvalen utökas och fortsätta utvecklas utifrån patienternas behov och önskemål. Införandet av vårdval i Västra Götaland har gett en mångfald av aktörer och fler arbetsgivare. Den tillbakarullning av valfriheten som Socialdemokraterna driver på för måste stoppas. Patienten ska stå i fokus.

Stefan Svensson (Kd)
Kandidat i regionvalet


Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen presenterar budgetförslag för 2024


Läs mer

För stora risker med att göra det lättare att ändra juridiskt kön


Läs mer

Åtgärdsförslag för ekonomiskt ansvarstagande


Läs mer

De rödgröna prioriterar lägre biljettpriser framför att lösa vårdkrisen


Läs mer

Svensson och Wendesten träffade Kyrkans SOS


Läs mer

Verksamhetsbesök på Sahlgrenska universitetssjukhus


Läs mer

Genom civilsamhället stöttar vi de mest utsatta


Läs mer

VGR:s borgerliga styren sköt till mer medel till sjukvården


Läs mer

Sjukhusen i Västra Götaland ska hämta hem 250 miljoner på tre år


Läs mer

Den rödgröna regionledningen äventyrar fokus på bristyrken inom vården


Läs mer