S retorik om privat vård ökar bara politikerföraktet

Debattartikel GP – Stefan Svensson och Pernilla Wendesten
Man kan ha olika ingångar i synen på privata vårdgivare. Men att likt Socialdemokraterna påstå att den tidigare grönblå ledningen haft ”en blind tro på marknadslösningar” har inget med verkligheten att göra. Retoriken spär bara på politikerföraktet,

Under de två gångna mandatperioderna var Socialdemokraternas kritik mot den då styrande grönblå ledningen i Västra Götalandsregionen (VGR) hård. ”Skattepengar ska användas till vård, inte till marknadsexperiment och att fylla fickor på direktörer”, hävdade bland annat regionrådet Helén Eliasson (S) i en debattartikel riktad mot det grönblå styret och menade att välfärden stod på spel.

Sedan valet i höstas styr nu en rödgrön ledning VGR. Med anledning av detta skulle man kunna vänta sig en omläggning av den tidigare grönblå politiken i synen på privata vårdgivare. Det var också ämnet för en interpellationsdebatt vid det senaste regionfullmäktigesammanträdet. Så många svar på vad man ämnade göra kom inte. Kanske beror det på att den specialiserade vården till 95 procent utförs i egen regi. Eller att VGR hör till de regioner som handlar upp minst hyrpersonal från bemanningsföretagen.
Mest vård av privata vårdgivare utförs inom regionens två vårdval – vårdval vårdcentral och vårdval rehab. Cirka hälften av de medel som där betalas ut går till vårdcentraler med annan ägare än regionen. Detta är i sin tur ett resultat av medborgarnas val, att fritt kunna lista sig hos den vårdcentral man själv önskar sig.

Bemanningsföretagen har också varit en måltavla för Socialdemokraterna. I förordet till deras regionbudget inför 2022 står det: ”Vi behöver stärka vår egen organisation och slippa att belasta såväl patienter som verksamhet och ekonomi med inhyrd personal.” Förutom att se personal som en belastning för patienterna, i sig anmärkningsvärt, förhåller de sig inte heller inom detta område till hur verkligheten ser ut. Innan pandemin låg andelen inhyrd personal strax under 2 procent, vilket är det mått Sveriges Kommuner och Regioner satt upp som gräns för att en region ska anses vara oberoende av bemanningsföretagen. Första halvårsskiftet 2022 steg siffran till 2,7 procent (näst lägst av alla regioner) och detta kan härledas till att sjukskrivningstalen i regionens verksamheter periodvis var tvåsiffriga som ett resultat av pandemin. Att personal då kunde hyras in ska vi vara tacksamma för.

Vi kristdemokrater ser den offentligt finansierade hälso- och sjukvården som en självklarhet. Men vi ser också de privata vårdgivarna som ett oerhört viktigt komplement inom ramen för den offentliga finansieringen. Dessutom är flera arbetsgivare inom sjukvården till fördel för de som arbetar i vården. Rätten att välja vårdcentral har kommit för att stanna, och hade vi inte handlat upp privata vårdgivare inom den specialiserade vården hade dagens vårdköer varit än längre.

Stefan Svensson (KD) Regionråd
Pernilla Wendesten (KD) Regionrådsersättare


Varför ger sig Vänsterpartiet på låginkomsttagarna?


Läs mer

Fler ska få vård snabbare


Läs mer

Regionstyrelsens ordförande gömmer sig i debatten


Läs mer

Regionen måste korta vårdköerna


Läs mer

Rödgrön ledning chansar med regionens ekonomi som insats


Läs mer

Västsveriges infrastruktur är eftersatt


Läs mer

Vi säger nej till sänkt åldersgräns för juridiskt könsbyte


Läs mer

Studiebesök SkaS Skövde


Läs mer

Vänsterns skattehöjningar slår främst mot låginkomsttagarna


Läs mer

GrönBlå Samverkan kommer fortsätta att lägga egna förslag


Läs mer