Så investerar vi för regionens framtid

Debattartikel – Monica Selin m.fl.
Stora satsningar i både sjukvården och kollektivtrafiken gör att investeringsbudgeten för nästa år ökar rejält i Västra Götalandsregionen. Utöver att gå till den dagliga verksamheten bidrar dessa satsningar till en rejäl skjuts för kollektivtrafiken och en efterlängtad upprustning av vårdens IT-system.

I Grönblå samverkans budget för 2016 lades grunden för långsiktighet och kontinuerliga satsningar. Fokus och satsningar på akutsjukvården, psykiatrin, kollektivtrafiken, kulturen och miljön präglade den inriktning som vi stakade ut för mandatperioden.

De ekonomiska satsningarna till förmån för invånarna liksom för medarbetarna inom Västra Götalandsregionen handlar om att prioritera regionens dagliga verksamheter. Men det handlar också om att göra investeringar för framtiden. Investeringar som behövs för att invånarna ska ha tillgång till den bästa hälso- och sjukvården samt för att våra medarbetare ska få en bra och utvecklande arbetsmiljö.

Stora tåginvesteringar
Västra Götalandsregion arbetar i dag hårt med klimatfrågan och kollektivtrafiken, infrastrukturplaneringen och livsmedelssektorn även ur ett investeringsperspektiv. Därför inleder Grönblå samverkan redan 2017 en stor satsning på tåginvesteringar. Det handlar om att vi ska kunna resa komfortabelt, säkert, effektivt och att det finns tillräckligt med kapacitet för att möta invånarnas behov av kollektivtrafik och på ett hållbart sätt.

Därför kommer Grönblå samverkan i vår budget för 2017 att föreslå kraftigt ökade investeringssatsningar för Västra Götalandsregionens framtida utveckling. När vi tillträdde låg den tidigare investeringsbudgeten på 3 600 miljoner kronor, vilken Grönblå samverkan höjde till 4 400 miljoner per år för att möjliggöra nödvändiga investeringar främst inom regionens sjukhus. Bland annat omfattar det investeringar inom psykiatrin med nya vårdbyggnader på gång vid Södra Älvsborg sjukhus och i plan för både NU-sjukvården och Skaraborgs sjukhus.

Höjer till 4,8 miljarder
Till 2017 höjer vi investeringsnivån med ytterligare 400 miljoner kronor till totalt 4 800 miljoner kronor. Detta gör vi för att både kunna fortsätta satsa på investeringar i sjukvården och ännu mer kraftfullt utveckla kollektivtrafiken. I den tidigare investeringsplanen finns trafikrelaterad infrastruktur, fastigheter såsom nya bussdepåer i Göteborg, trafikutrustning, tåg och båtar. Utöver detta skapar vi nu utrymme för att påbörja nya tåginvesteringar redan 2017 med 400 miljoner.

Det stora trycket på Västtrafiks tåg och den ökade pendlingen gör att vi tidigare kan påbörja upphandlingen av 40 nya regionaltåg, vilket innebär en investering om totalt cirka fyra miljarder kronor. Den regionala tågtrafiken spelar en mycket viktig roll i utvecklingen av Västra Götalandsregionen och därför vill vi se att startskottet för dessa investeringar ska gå redan nästa år. Det kommer bidra till att öka kvaliteten och komforten för de resande, minska trängseln i trafiken och öka punktligheten i trafiksystemet.

Inom sjukvården är ett av de största problemen den gamla och snåriga IT-miljön som våra medarbetare ständigt måste brottas med. Högt på vårdpersonalens önskelista står en modern och sammanhållen IT-miljö. Säkrare och bättre IT skulle frigöra mycket mera tid till patienterna och Grönblå samverkan satsar därför en miljard kronor fram till 2018 och planerar på längre sikt för ännu större investeringar inom detta område. Ett arbete för att åstadkomma en enhetlig, säkrare och bättre IT-miljö pågår just nu där medarbetare i vården är delaktiga. Vi vill se ett införande i hela regionen senast under 2018.

Bland alla övriga investeringar som kommer att göras eller påbörjas under 2017 kan nämnas om- och tillbyggnad av Mölndal sjukhus och Sahlgrenska. På Östra sjukhuset inleder vi arbetet med nya etapper på förlossningen, liksom nytt operationshus. Neonatal på Näl och operationscentrum på Uddevalla sjukhus, liksom en utbyggnad av Södra Älvsborgs sjukhus i Borås och en tillbyggnad av sjukhuset i Skövde.

Inom satsningarna på vad som kan sägas vara både miljö och kultur märks bland annat Botaniska Trädgården i Göteborg där starten på projekteringen av nytt växthus och besökscentrum inleds.

Det är viktigt att ha en klar och långsiktig färdriktning för att möta de utmaningar som Västra Götalandsregionen står inför och inte minst för att uppnå de resultat som krävs för att ingjuta den framtidstro som är Grönblå samverkans honnörsord. Det är helt i linje med detta som Grönblå samverkan presenterar sin investeringssatsning och det är i den andan som budgeten för 2017 senare i vår kommer att presenteras.

Johnny Magnusson (M)
gruppledare

Birgitta Losman (MP)
gruppledare

Jonas Andersson (L)
gruppledare

Kristina Jonäng (C)
gruppledare

Monica Selin (KD)
gruppledare


Varför ger sig Vänsterpartiet på låginkomsttagarna?


Läs mer

Fler ska få vård snabbare


Läs mer

Regionstyrelsens ordförande gömmer sig i debatten


Läs mer

Regionen måste korta vårdköerna


Läs mer

Rödgrön ledning chansar med regionens ekonomi som insats


Läs mer

Västsveriges infrastruktur är eftersatt


Läs mer

Vi säger nej till sänkt åldersgräns för juridiskt könsbyte


Läs mer

Studiebesök SkaS Skövde


Läs mer

Vänsterns skattehöjningar slår främst mot låginkomsttagarna


Läs mer

GrönBlå Samverkan kommer fortsätta att lägga egna förslag


Läs mer