Sjukhusen i Västra Götaland ska hämta hem 250 miljoner på tre år

Pressmeddelande – Stefan Svensson m.fl.
I dag beslutade en enig regionstyrelse, på förslag från GrönBlå Samverkan, att delvis avskriva sjukhusens underskott för 2022. Avskrivningarna omfattar de åtta första månaderna förra året, då sjukhusen hade svårt att hämta hem de underskott som uppkommit och hade att hantera pandemins effekter och en återgång till ett normalläge. Samtidigt beslutades att sjukhusens ekonomi ska genomlysas externt och att budgetuppföljningen ska intensifieras samt att kollektivtrafikens självfinansiering ska öka från 2024.

– Den tuffa tiden framför oss kräver ett politiskt ledarskap som kan möta utmaningarna och agera beslutsamt för att säkerställa en stabil och hållbar ekonomi. Delvisa avskrivningar av underskott kan vara en temporär lösning, men det är viktigt att se till att sjukhusens ekonomi är långsiktigt stabil. Det är genom stark styrning och effektiv ledning som vi kan navigera genom dessa utmaningar och bygga en bättre framtid för våra invånare säger Lars Holmin (M) regionstyrelsens vice ordförande.

– Politiken behöver vara trovärdig gentemot sjukhusen när det gäller arbetet med budgetföljsamhet. Under förra mandatperioden stod Socialdemokraterna i opposition och skrev av underskott helt, gång på gång. Det är inte vägen framåt för att skapa incitament för god ekonomisk hushållning. Tvärtom har detta starkt bidragit till att sjukhusen idag brottas med svåra ekonomiska utmaningar. Det är hög tid att regionen nu håller stadig kurs, säger Stefan Svensson (KD), regionråd.

– Det är rimligt att delvis avskriva sjukhusens underskott från 2022 med tanke på covid-19 och pandemin, men att avskriva allt vore ett oansvarigt ledarskap. Årets första två månader visar ett underskott på nära en halv miljard. Det är inte acceptabelt och skulle det fortsätta så är det inte hanterbart. Nu behövs kraftfulla åtgärder, säger Pär Lundqvist (L), regionråd.

Västra Götalandsregionen ska i alla lägen ansvara för en ansvarsfull politik där regionens resurser läggs där de behövs som mest. Regionstyrelsen har därför också beslutat om att ta fram en ekonomisk plan för hur kollektivtrafiken ska finansieras mer långsiktigt. Biljettpriserna i kollektivtrafiken ska på sikt öka så att Västtrafiks självfinansieringsgrad uppgår till 50 procent.

– För oss är en väl fungerande kollektivtrafik en viktig pusselbit för att kunna bo, leva och jobba runt om i hela regionen. Ska det vara möjligt krävs en långsiktig hållbar finansiering av kollektivtrafiken där självfinansieringsgraden ökar. Lägre biljettpriser låter naturligtvis bra, men urholkar ekonomin. Västtrafik behöver få tillräckligt med ekonomiska resurser, annars väntar nedläggning av bussar och tåg i såväl våra städer som på landsbygden, säger Cecilia Andersson (C), regionråd.

Kontakt

Lars Holmin (M)
Regionstyrelsens vice ordförande
070- 562 62 79

Stefan Svensson (KD)
Regionråd
076 – 496 27 75

Cecilia Andersson (C)
Regionråd
070- 862 11 46

Pär Lundqvist (L)
Regionråd
070- 240 57 68


Rödgrön ledning chansar med regionens ekonomi som insats


Läs mer

Västsveriges infrastruktur är eftersatt


Läs mer

Vi säger nej till sänkt åldersgräns för juridiskt könsbyte


Läs mer

Studiebesök SkaS Skövde


Läs mer

Vänsterns skattehöjningar slår främst mot låginkomsttagarna


Läs mer

GrönBlå Samverkan kommer fortsätta att lägga egna förslag


Läs mer

Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen presenterar budgetförslag för 2024


Läs mer

För stora risker med att göra det lättare att ändra juridiskt kön


Läs mer

Åtgärdsförslag för ekonomiskt ansvarstagande


Läs mer

De rödgröna prioriterar lägre biljettpriser framför att lösa vårdkrisen


Läs mer