Spelmissbrukare ska få mer hjälp i Västra Götalandsregionen

Pressmeddelande-
2018 ska Västra Götalandsregionen öppna en regional enhet för specialiserad vård till personer med spelberoende. Det fattade psykiatriberedningen beslut om i dag. Enheten kommer att vara placerad vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

– Cirka två procent av befolkningen mellan 16 och 84 år har spelproblem. Samtidigt har personer med spelberoende inte erbjudits någon särskild vård i Västra Götalandsregionen. Med tanke på regionens storlek och det enorma personliga lidande som spelberoende innebär för både den enskilde och dennes anhöriga är det ohållbart och oförsvarbart, säger Monica Selin (KD), regionråd och ordförande i psykiatriberedningen.

– Vi kommer att fördela 10 miljoner kronor för att inrätta en enhet för specialiserad vård och behandling av spelberoende på Sahlgrenska universitetssjukhusets beroendeklinik. Enheten ska bedriva öppenvårdsverksamhet och ta emot patienter i alla åldrar från hela Västra Götaland. Både patienter med spelberoende och personer med dataspelsberoende ska tas emot på enheten.

Kommentarer:
Monica Selin (KD) 0708-44 46 77


Studiebesök i Mariestad


Läs mer

Studiebesök i Lidköping


Läs mer

Vårdskulden kan betas av med nationell vårdförmedling


Läs mer

Dags att förstärka elnätskapaciteten


Läs mer

KD: Sluta förminska ”kvinnosjukdomar”


Läs mer

Industrins nya elbehov i Västsverige är lika stort som för hela Stockholm


Läs mer

Kraftsamling elektrifiering


Läs mer

IVA-satsning föreslås bli tidigarelagd


Läs mer

Vilken människosyn har Socialdemokraterna?


Läs mer

Vi budgeterar för en omstart av Västra Götaland


Läs mer