Spelmissbrukare ska få mer hjälp i VG-regionen

Debattartikel GT – Monica Selin (KD) och Jonas Andersson (L)

Under förra året spelade svenskarna för 47 miljarder kronor hos aktörer med svenskt tillstånd. Spel hos aktörer utan svenskt tillstånd ökar stadigt. Enligt folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät ägnar sig 3 procent av svenskarna åt riskabelt spelande. Den andel av befolkningen som lider av ett patologiskt spelande, hasardspelsyndrom, verkar öka. Denna form av missbruk, oftast kallat spelberoende, har inte mötts med behandling i en omfattning som behovet kräver. Eftersom det tidigare har funnits oklarheter kring ansvarsfördelning och diagnos har spelberoende ofta blivit en fråga för kronofogden snarare än för psykiatrin.

Men hasardspelsyndrom har stora likheter med beroende av alkohol och andra substanser och måste behandlas på liknande sätt. I det budgetförslag för 2018 som GrönBlå samverkan i Västra Götalandsregionen presenterar inom kort utlovas en utveckling av och satsning på vården för personer med spelberoende. Vi behöver samla kompetensen till en särskild enhet med uppdrag att möta och behandla patienter med svår problematik samt att förmedla kunskap ut till vården i resten av regionen. På så vis vill vi förstärka och utveckla omhändertagandet om en patientgrupp som under allt för lång tid inte kunnat erbjudas tillräckligt god vård.

Under senare år har omsättningen för spel ökat. Fler aktörer på marknaden och ny teknik har inneburit en ökad tillgänglighet. Dessutom har tillgången till snabba pengar gjort det lättare att utveckla ett riskfyllt spelande och sätta sig i skuld. Ändå har det varit fortsatt svårt att få hjälp. Människor med hasardspelsyndrom har bollats mellan kommuner och landsting som inte ansett sig ha ansvar för att erbjuda hjälp.

I Västra Götalandsregionen har denna grupp inte erbjudits någon särskild vård. Med tanke på regionens storlek och det enorma personliga lidande som hasardspelsyndrom innebär för både den enskilde och dennes anhöriga är det ohållbart och oförsvarbart.

När GrönBlå Samverkan tog över ledningen i regionen betonade vi att psykiatrin är ett prioriterat område. Vi har successivt ökat anslagen till psykiatrin med 250 miljoner kronor per år. Nu fortsätter vi satsningarna och utvecklar vården till att bättre kunna möta patienternas behov. Nu satsar vi på ännu en grupp som alltför länge stått utan tillgång till rätt diagnos och behandling.

Jonas Andersson (L)
Ordförande i Västra Götalandsregionens Hälso- och sjukvårdsstyrelse

Monica Selin (KD)
Ordförande i Västra Götalandsregionens Psykiatriberedning


Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen presenterar budgetförslag för 2024


Läs mer

För stora risker med att göra det lättare att ändra juridiskt kön


Läs mer

Åtgärdsförslag för ekonomiskt ansvarstagande


Läs mer

De rödgröna prioriterar lägre biljettpriser framför att lösa vårdkrisen


Läs mer

Svensson och Wendesten träffade Kyrkans SOS


Läs mer

Verksamhetsbesök på Sahlgrenska universitetssjukhus


Läs mer

Genom civilsamhället stöttar vi de mest utsatta


Läs mer

VGR:s borgerliga styren sköt till mer medel till sjukvården


Läs mer

Sjukhusen i Västra Götaland ska hämta hem 250 miljoner på tre år


Läs mer

Den rödgröna regionledningen äventyrar fokus på bristyrken inom vården


Läs mer