Stärk förlossningsvården

Insändare Dalslänningen
Det behövs en bättre kontinuitet i vårdkedjan före, under och efter förlossning. Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen vill att föräldrar ska mötas av ett barnmorsketeam genom hela graviditeten, förlossningen och eftervården – en form av fast kontakt. Därtill vill vi att nyblivna föräldrar erbjuds hembesök från vården inom tre dagar efter förlossningen samt öka tillgängligheten till digitala vårdbesök för gravida och kvinnor som just genomgått förlossning. Det ger utökade möjligheter att följa upp kvinnans hälsa. Alternativa vårdaktörer utgör ett välkommet och nödvändigt komplement till det offentliga för att åstadkomma en trygg förlossningsvård.

Eftervården varierar och bristen på barnmorskor är stor i många regioner. På nationell nivå driver därför Kristdemokraterna frågan om att upprätta en nationell förlossningsplan för att säkra en trygg och nära förlossningsvård med goda arbetsvillkor. Här vill Kristdemokraterna rikta 1,7 miljarder kronor för att förbättra kvalitén, arbetsmiljön och återstarta förlossningsenheter, främst i norra Sverige, som stängts utanför storstadsområdena. Samtidigt bör även fortsatta insatser kring kompetensutveckling ske för personal om hur förlossningsskador kan förebyggas.

Men mer krävs. Det behövs ett nationellt huvudmannaskap som pekar ut riktningen för hela förlossningsvården. Varje kvinna ska kunna känna trygghet under sin graviditet samt inför, under och efter förlossningen. För oss kristdemokrater i Västra Götalandsregionen är förlossningsvården en viktig och prioriterad fråga.

Stefan Svensson (KD), regionrådskandidat
Maria Nilsson (KD), regionkandidat
Conny Brännberg (KD), regionråd
Pernilla Wendesten (KD), regionkandidat
Lisa Berglund (KD), regionkandidat


KD: s tilläggsbudget 2023: Ekonomiskt ansvarstagande för stabilitet i sjukvården


Läs mer

Sveriges äldre förtjänar bättre!


Läs mer

Förebygg ohälsa med riktade hälsosamtal


Läs mer

Besök i Borås, Kungälv och Ale


Läs mer

Besök i Falköping – fokus på ungas psykiska hälsa


Läs mer

Intervju med Stefan Svensson


Läs mer

Socialdemokratisk populism löser inte sjukvårdens utmaningar


Läs mer

Stärk säkerheten i kollektivtrafiken


Läs mer

Målsättningen måste vara en köfri vård


Läs mer

Valfrihet stärker sjukvården


Läs mer