Stärk förlossningsvården

Insändare Dalslänningen
Det behövs en bättre kontinuitet i vårdkedjan före, under och efter förlossning. Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen vill att föräldrar ska mötas av ett barnmorsketeam genom hela graviditeten, förlossningen och eftervården – en form av fast kontakt. Därtill vill vi att nyblivna föräldrar erbjuds hembesök från vården inom tre dagar efter förlossningen samt öka tillgängligheten till digitala vårdbesök för gravida och kvinnor som just genomgått förlossning. Det ger utökade möjligheter att följa upp kvinnans hälsa. Alternativa vårdaktörer utgör ett välkommet och nödvändigt komplement till det offentliga för att åstadkomma en trygg förlossningsvård.

Eftervården varierar och bristen på barnmorskor är stor i många regioner. På nationell nivå driver därför Kristdemokraterna frågan om att upprätta en nationell förlossningsplan för att säkra en trygg och nära förlossningsvård med goda arbetsvillkor. Här vill Kristdemokraterna rikta 1,7 miljarder kronor för att förbättra kvalitén, arbetsmiljön och återstarta förlossningsenheter, främst i norra Sverige, som stängts utanför storstadsområdena. Samtidigt bör även fortsatta insatser kring kompetensutveckling ske för personal om hur förlossningsskador kan förebyggas.

Men mer krävs. Det behövs ett nationellt huvudmannaskap som pekar ut riktningen för hela förlossningsvården. Varje kvinna ska kunna känna trygghet under sin graviditet samt inför, under och efter förlossningen. För oss kristdemokrater i Västra Götalandsregionen är förlossningsvården en viktig och prioriterad fråga.

Stefan Svensson (KD), regionrådskandidat
Maria Nilsson (KD), regionkandidat
Conny Brännberg (KD), regionråd
Pernilla Wendesten (KD), regionkandidat
Lisa Berglund (KD), regionkandidat


Sjukhusen i Västra Götaland ska hämta hem 250 miljoner på tre år


Läs mer

Den rödgröna regionledningen äventyrar fokus på bristyrken inom vården


Läs mer

Sänkta biljettpriser är ansvarslös allt-åt-alla politik


Läs mer

Det rödgröna regionstyret slår in öppna dörrar om inhyrd vårdpersonal


Läs mer

Ebba Busch i Göteborg


Läs mer

S retorik om privat vård ökar bara politikerföraktet


Läs mer

Verksamhetsbesök – en väg in


Läs mer

Narkotikarelaterad dödlighet i Sverige är oacceptabelt hög


Läs mer

Rödgrön regionbudget bäddar för skattehöjning


Läs mer

Bekämpa den ofrivilliga ensamheten


Läs mer