Stärk säkerheten i kollektivtrafiken

Insändare Bohusläningen – Fredrik Olsson
Säkerhet och trygghet i kollektivtrafiken samt vid resecentrum och hållplatser är en högaktuell fråga. Ingen resenär ska behöva välja bort att resa kollektivt på grund av otrygghet.

Pandemin har påverkat det kollektiva resandet, men nu ser vi en stabil uppgång. Senast 2025 beräknas 2019 års nivå att uppnås. Samtidigt krävs starkare fokus på trygghetsfrågor för att fler ska finna det attraktivt att åka med kollektivtrafiken.

De senaste åren har Västtrafik utvecklat det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Här utgör utplacering av väktare, ordningsvakter och trygghetsvärdar i och omkring kollektivtrafiken en nyckel. Kristdemokraterna vill utöka dessa personalgrupper – kollektivtrafiken ska uppfattas som ett säkert färdmedel under dygnets alla timmar.

Även andra insatser behövs. Kameraövervakning är viktigt både för att hindra att brott sker och för att kunna lagföra de som väljer att begå brott i kollektivtrafiken. Tillsammans med kommuner behöver regionen arbeta för förbättrad belysning, röjning av buskar och nolltolerans mot klotter.
För att öka tryggheten och trivseln bland barn och ungdomar behövs ett utökat samarbete med föreningsliv och skolor så att de större stationerna kan bemannas med skolvärdar under de tider då barnen reser till och från skolan.

En röst på Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen är en röst för trygghet, säkerhet, smidiga byten och en välfungerande kollektivtrafik.

Fredrik Olsson
regionkandidat för Västra Götaland, kommunkandidat för Munkedals kommun och vice ordförande i KD Munkedal


Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen presenterar budgetförslag för 2024


Läs mer

För stora risker med att göra det lättare att ändra juridiskt kön


Läs mer

Åtgärdsförslag för ekonomiskt ansvarstagande


Läs mer

De rödgröna prioriterar lägre biljettpriser framför att lösa vårdkrisen


Läs mer

Svensson och Wendesten träffade Kyrkans SOS


Läs mer

Verksamhetsbesök på Sahlgrenska universitetssjukhus


Läs mer

Genom civilsamhället stöttar vi de mest utsatta


Läs mer

VGR:s borgerliga styren sköt till mer medel till sjukvården


Läs mer

Sjukhusen i Västra Götaland ska hämta hem 250 miljoner på tre år


Läs mer

Den rödgröna regionledningen äventyrar fokus på bristyrken inom vården


Läs mer