Stärk säkerheten i kollektivtrafiken

Insändare Bohusläningen – Fredrik Olsson
Säkerhet och trygghet i kollektivtrafiken samt vid resecentrum och hållplatser är en högaktuell fråga. Ingen resenär ska behöva välja bort att resa kollektivt på grund av otrygghet.

Pandemin har påverkat det kollektiva resandet, men nu ser vi en stabil uppgång. Senast 2025 beräknas 2019 års nivå att uppnås. Samtidigt krävs starkare fokus på trygghetsfrågor för att fler ska finna det attraktivt att åka med kollektivtrafiken.

De senaste åren har Västtrafik utvecklat det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Här utgör utplacering av väktare, ordningsvakter och trygghetsvärdar i och omkring kollektivtrafiken en nyckel. Kristdemokraterna vill utöka dessa personalgrupper – kollektivtrafiken ska uppfattas som ett säkert färdmedel under dygnets alla timmar.

Även andra insatser behövs. Kameraövervakning är viktigt både för att hindra att brott sker och för att kunna lagföra de som väljer att begå brott i kollektivtrafiken. Tillsammans med kommuner behöver regionen arbeta för förbättrad belysning, röjning av buskar och nolltolerans mot klotter.
För att öka tryggheten och trivseln bland barn och ungdomar behövs ett utökat samarbete med föreningsliv och skolor så att de större stationerna kan bemannas med skolvärdar under de tider då barnen reser till och från skolan.

En röst på Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen är en röst för trygghet, säkerhet, smidiga byten och en välfungerande kollektivtrafik.

Fredrik Olsson
regionkandidat för Västra Götaland, kommunkandidat för Munkedals kommun och vice ordförande i KD Munkedal


Varför ger sig Vänsterpartiet på låginkomsttagarna?


Läs mer

Fler ska få vård snabbare


Läs mer

Regionstyrelsens ordförande gömmer sig i debatten


Läs mer

Regionen måste korta vårdköerna


Läs mer

Rödgrön ledning chansar med regionens ekonomi som insats


Läs mer

Västsveriges infrastruktur är eftersatt


Läs mer

Vi säger nej till sänkt åldersgräns för juridiskt könsbyte


Läs mer

Studiebesök SkaS Skövde


Läs mer

Vänsterns skattehöjningar slår främst mot låginkomsttagarna


Läs mer

GrönBlå Samverkan kommer fortsätta att lägga egna förslag


Läs mer