Stefan Svensson vald till regionrådskandidat

Pressmeddelande-
Stefan Svensson från Alingsås är vald till gemensam regionrådskandidat, av Kristdemokraterna i Västra Götalands fem valkretsar, inför valet 2022. Det beslutet fattades vid nomineringsstämman som hölls i Trollhättan under lördagen.

– Jag är mycket tacksam för detta stora förtroende och ska göra mitt yttersta för att förvalta det väl. Kristdemokraterna är Sveriges sjukvårdsparti och jag ser fram emot att, tillsammans med mina partivänner i Västra Götalandsregionen, arbeta för en kristdemokratisk valvinst 2022, säger Stefan Svensson (KD).

Stefan Svensson är tjänstledig lärare och arbetar sedan 2017 som politisk sekreterare med hälso- och sjukvårdsansvar i Västra Götalandsregionen. Han har tidigare även varit gruppledare för Kristdemokraterna i Alingsås i knappt 15 år, från 2004-2018.

-Frågan om en högkvalitativ sjukvård utan långa köer är en av de allra viktigaste inför valet nästa år. Vi är fem enhälliga nomineringskommittéer i Västra Götaland som är övertygade att Stefan Svensson är rätt person att leda det arbetet i framtiden, säger David Lega (KD), sammankallande för nomineringskommittéerna.

– Behovet av att korta vårdköerna är akut! Trots stora ekonomiska satsningar på hälso- och sjukvården i Västra Götaland de senaste åren har sjukvårdens produktion inte uppnått planerade nivåer. Detta måste vi komma till rätta med! Regionen behöver även använda sig av såväl offentliga som privata vårdgivare för att kapa köerna. Vårdköer innebär onödigt lidande för människor och det är en hjärtefråga för mig att köerna kortas. Andra prioriterade områden är den psykiska ohälsan, att primärvården byggs ut och en ökad valfriheten för patienterna. Alla ska ha tillgång till rätt vård i rätt tid, säger Stefan Svensson (KD).

Stefan Svensson
Ålder: 57
Familj: Hustrun Johanna och sonen Alexander
Bor: Alingsås

Kontakt:
Stefan Svensson (KD)
070-399 15 28

Presskontakt:
Thomas Palmgren
Politisk sekreterare (KD)
076-213 39 21


KD: s tilläggsbudget 2023: Ekonomiskt ansvarstagande för stabilitet i sjukvården


Läs mer

Sveriges äldre förtjänar bättre!


Läs mer

Förebygg ohälsa med riktade hälsosamtal


Läs mer

Stärk förlossningsvården


Läs mer

Besök i Borås, Kungälv och Ale


Läs mer

Besök i Falköping – fokus på ungas psykiska hälsa


Läs mer

Intervju med Stefan Svensson


Läs mer

Socialdemokratisk populism löser inte sjukvårdens utmaningar


Läs mer

Stärk säkerheten i kollektivtrafiken


Läs mer

Målsättningen måste vara en köfri vård


Läs mer