Stödet till personer med spelberoende måste öka

Debattartikel – Monica Selin (KD) och Jonas Andersson (L)
Västra Götalandsregionen kommer från och med i år att flytta fram positionerna för att hjälpa personer med spelberoende. Snart öppnar vi en regional enhet med fokus på att stödja människor med denna problematik.

Även om huvuddelen av dem som ägnar sig åt spel med pengar ofta ligger på en ganska måttfull nivå måste vi vara medvetna om att det finns stora risker med spel. För den som tappar kontrollen över sitt spelande uppstår ofta ångest, sömnsvårigheter och självmordstankar. I många fall krossar spelberoendet familjer, raserar hushållets ekonomi och förstör framtidsdrömmar.

Cirka två procent av befolkningen mellan 16 och 84 år har spelproblem. Samtidigt har personer med spelberoende inte erbjudits någon särskild vård i Västra Götalandsregionen. Med tanke på regionens storlek och det enorma personliga lidande som spelberoende innebär för både den enskilde och dennes anhöriga är det ohållbart och oförsvarbart.

Även för personer med dataspelsberoende saknas tillräckligt stöd i vården. WHO har, genom publiceringen av Världshälsoorganisationens nya upplaga av International Classification of Diseases, klassificerat dataspelsberoende som en sjukdom. Detta beroende kan få stora sociala konsekvenser där skolan eller jobbet blir svårare att klara av. Isolering kan uppstå när personliga relationer blir försummade.

I Västra Götalandsregionen fördelas 10 miljoner kronor för att inrätta en enhet för specialiserad vård och behandling av spelberoende på Sahlgrenska universitetssjukhusets beroendeklinik. Enheten ska bedriva öppenvårdsverksamhet och ta emot patienter i alla åldrar från hela Västra Götaland. Både patienter som spelar med pengar och personer med dataspelsberoende ska tas emot på enheten.

Genom denna insats tar vi steget för att möta behoven av behandling och stöd inom vården för två grupper som länge haft svårt att söka rätt hjälp.

Monica Selin (KD), regionråd och ordförande i psykiatriberedningen
Jonas Andersson (L), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen

 


Studiebesök i Mariestad


Läs mer

Studiebesök i Lidköping


Läs mer

Vårdskulden kan betas av med nationell vårdförmedling


Läs mer

Dags att förstärka elnätskapaciteten


Läs mer

KD: Sluta förminska ”kvinnosjukdomar”


Läs mer

Industrins nya elbehov i Västsverige är lika stort som för hela Stockholm


Läs mer

Kraftsamling elektrifiering


Läs mer

IVA-satsning föreslås bli tidigarelagd


Läs mer

Vilken människosyn har Socialdemokraterna?


Läs mer

Vi budgeterar för en omstart av Västra Götaland


Läs mer