Vaccination mot rotavirus till alla barn i Västra Götaland blir kostnadsfritt

Idag beslutade Hälso- och sjukvårdsstyrelsen att vaccination mot rotavirus införs kostnadsfritt för alla barn i Västra Götaland. Rotavirus drabbar främst barn i åldrarna 6-24 månader och är den främsta orsaken till magsjuka bland barn i Sverige. Det är mycket smittsamt. Sjukdomsbördan av rotavirusinfektion är stor i Sverige och i princip alla barn har vid fem års ålder varit infekterade med viruset.

En regional upphandling av vaccin och ett generellt erbjudande inom barnhälsovården ger möjlighet för alla att vaccinera sitt barn och därmed förutsättning för en jämlik hälsa.

Dagens beslut innebär att alla nyfödda barn kommer att erbjudas vaccination. En process för att upphandla vaccinet kommer nu att påbörjas i regionen. Vaccinationen kan kombineras med det nationella vaccinationsprogrammet och ges vid ordinarie besök inom barnhälsovården med start vid 6 veckors ålder och ska vara avslutad senast vid 4 respektive 5 månaders ålder, beroende på vilket vaccin som upphandlas.

Enligt ett kunskapsunderlag från Folkhälsomyndigheten om hälsoekonomi kan ett införande av rotavirusvaccination i det allmänna vaccinationsprogrammet innebära en samhällsekonomisk vinst för Sverige på ungefär 700 miljoner kronor under en sexårig tidshorisont. Det motsvarar en årlig vinst om 120 miljoner kronor huvudsakligen bestående av minskade produktionsförluster till följd av arbetsfrånvaro.


KD: s tilläggsbudget 2023: Ekonomiskt ansvarstagande för stabilitet i sjukvården


Läs mer

Sveriges äldre förtjänar bättre!


Läs mer

Förebygg ohälsa med riktade hälsosamtal


Läs mer

Stärk förlossningsvården


Läs mer

Besök i Borås, Kungälv och Ale


Läs mer

Besök i Falköping – fokus på ungas psykiska hälsa


Läs mer

Intervju med Stefan Svensson


Läs mer

Socialdemokratisk populism löser inte sjukvårdens utmaningar


Läs mer

Stärk säkerheten i kollektivtrafiken


Läs mer

Målsättningen måste vara en köfri vård


Läs mer