Vänsterns skattehöjningar slår främst mot låginkomsttagarna

Replik GP – Stefan Svensson
Undertecknarna tycks tro att skatt är en outsinlig källa att ösa pengar ur. Samtidigt är det allmänt känt att höjd regionskatt slår allra mest mot personer med låga inkomster,

I Västra Götalandsregionen har rödgrön ledning (S, V och MP) tidigare kraftigt underfinansierat budgeten för 2023 och 2024 med förhoppningen att konjunkturläget snabbt skulle vända. Till följd av denna budgetchansning kommer nu, som ett brev på posten, krav från vänsterhåll på att höja skatten för att täcka hålen i en läckande ekonomi.

Undertecknarna tycks tro att skatt är en outsinlig källa att ösa pengar ur. Samtidigt är det allmänt känt att höjd regionskatt slår allra mest mot personer med låga inkomster. Som bekant är detta en grupp som drabbats hårt av inflation och stigande priser. Från den rödgröna ledningen har samtidigt förslag på strukturella reformer och bättre hushållning med skattebetalarnas pengar lyst med sin frånvaro.

Skribenternas utspel är också högst anmärkningsvärt mot bakgrund av det besked som regiongruppledarna för de tre rödgröna partier, däribland Carina Ögård (V) gav i ett replikskifte med Kristdemokraterna i Alingsås tidning (12/9 – 2022). Där kungör de att ”Först vill vi förtydliga för KD ännu en gång, att en skattehöjning inte är aktuellt. Det säger sig självt, att i det ekonomiska läge vi befinner oss i, vore det att slå undan benen på vanligt folk.”

Inför valet utlovade Vänsterpartiet en höjning av regionskatten med 35 öre. Munkedals kommun har högst kommunalskattesats i Västra Götaland: 34:86. Om vänstern fick bestämma, skulle en höjning av regionskatten i Västra Götaland innebära att Munkedalsborna får betala nära 3 kronor mer i skatt per hundralapp än genomsnittet i hela Sverige.

I stället för skattehöjningar som främst drabbar låginkomsttagare måste mer fokus läggas på att vända på varje befintlig krona. I den processen måste man ifrågasätta om all verksamhet verkligen tillhör kärnuppgiften, och om så är fallet, hur kostnadseffektiv den är. Den rödgröna ledningen har gjort tvärtom och låtit utgifterna sticka i väg när intäkterna minskat. Det är ett riskfyllt vågspel med skattebetalarnas pengar.

Rödgrön ledning har under sitt styre budgeterat för miljardunderskott. Vi kristdemokrater har varnat för att denna politik riskerar att ställa regionen inför en nedåtgående ekonomisk spiral och skattehöjningar.

När nu företrädare för Vänsterpartiet i Västra Götalandsregionen, som samverkar med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, lyfter behovet av skattehöjning så riktas osökt frågan om hur ledningspartierna resonerar. Ska ledningen framöver äntligen våga göra reformer och prioriteringar på riktigt, där exempelvis medel från regional utveckling, såsom kulturen, riktas till hälso- och sjukvård? Eller ska invånarna i Västra Götaland vänta sig en rödgrön skattehöjning?

Stefan Svensson (KD), regionråd

 


Varför ger sig Vänsterpartiet på låginkomsttagarna?


Läs mer

Fler ska få vård snabbare


Läs mer

Regionstyrelsens ordförande gömmer sig i debatten


Läs mer

Regionen måste korta vårdköerna


Läs mer

Rödgrön ledning chansar med regionens ekonomi som insats


Läs mer

Västsveriges infrastruktur är eftersatt


Läs mer

Vi säger nej till sänkt åldersgräns för juridiskt könsbyte


Läs mer

Studiebesök SkaS Skövde


Läs mer

GrönBlå Samverkan kommer fortsätta att lägga egna förslag


Läs mer

Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen presenterar budgetförslag för 2024


Läs mer