Vårdens diskriminering av kvinnor måste få ett slut

Debattartikel GP –
Sjukdomar som främst drabbar kvinnor har under alltför lång tid ignorerats av forskningen och underbehandlats av sjukvården. Den rådande situationen är dyr för samhället och outhärdlig för oräkneliga kvinnor. Det är dags att vi lyfter kvinnors hälsa på agendan så att förändring kan ske.

Smärta, obehag, lidande och rädsla. Det är vardag för många kvinnor runt om i Sverige. Det beror på att kvinnosjukdomar och andra åkommor som främst drabbar kvinnor, länge har varit underbeforskade, underdiagnostiserade och underbehandlade. Dessutom är det främst bland kvinnor och flickor som den psykiska ohälsan har ökat de senaste åren, även bland flickor så unga som tolv år. Allt detta syns tydligt i sjukskrivningsstatistiken: i december 2021 var sjukpenningtalet 81 procent högre för kvinnor än för män.

Upp på agendan
Den sammantagna slutsatsen av allt detta är att kvinnors hälsa och vård måste flyttas högre upp på agendan, att tiden då kvinnor kunde sättas på undantag måste vara över. Den rådande situationen är dyr för samhället och outhärdlig för oräkneliga kvinnor. Frågan behöver hanteras på flera olika fronter: inom vården naturligtvis, men även när det gäller forskning, kunskapsspridning och uppföljning.

Därför ser vi fram emot Forum för Jämställdhets partiledardebatt som går av stapeln i dag – då jämställd vård är ett av fyra ämnen som ska debatteras. För Kristdemokraterna är det en grundprincip att Sveriges sjukvård ska vara behovsstyrd, god, lättillgänglig, jämlik och jämställd. Därför går vi som enda parti till val med sjukvården som huvudfråga.

Utrota sjukdomen
Livmoderhalscancer drabbar många och årligen mister omkring 150 kvinnor livet i sjukdomen. Men Sverige kan bli det första landet i världen som lyckas utrota sjukdomen. Därför har vi drivit på för mer och bättre screening och att vaccin mot HPV-viruset som orsakar livmoderhalscancer erbjuds direkt i samband med den första screeningen. Dessutom vill vi att även kvinnor över 64 ska erbjudas screening med cellprov och HPV. Genom dessa insatser kan vi i princip utrota livmoderhalscancer i Sverige.

Även inom forskningen och uppföljningen måste Sverige bli betydligt bättre på att se kvinnors situation i vården. I dag får en kvinna med endometrios vänta i genomsnitt sju år på diagnos. Många har fått höra orden ”ta en Ipren” till leda. Och trots att sju av tio kvinnor i åldern 47-56 år lider av klimakteriebesvär så är det oklart vilka insatser som görs i primärvården och vilken kunskap som finns. Dessutom är skillnaderna stora mellan olika delar av landet. Detta måste kartläggas ordentligt, så att vården kan anpassas efter kvinnors behov. Därför vill Kristdemokraterna inrätta ett nationellt forskningsprogram på kvinnors hälsa och kvinnosjukdomar och öka resurserna till primärvården.

Ett land som Sverige ska självklart erbjuda trygg förlossningsvård. Osäkerhet om var man kommer få förlossningsplats orsakar stress för både kvinnan och för vårdpersonalen, vilket i sin tur orsakar onödiga förlossningsskador.

För att lösa detta krävs betydligt mer kontinuitet före, under och efter förlossningen. Dessutom vill vi att alla nyblivna mammor ska erbjudas en mamma-rehab-check som kan användas hos fysioterapeuter med särskilt fokus på graviditet och förlossning. Vi vill aldrig mer höra talas om studieförbund som känner sig manade att utbilda kvinnor i konsten att föda barn i bil.

Biologiska skillnader
Till sist: Sverige behöver göra en rejäl nationell uppföljning av hela vården ur ett jämställdhetsperspektiv. Den uppföljningen måste ske löpande och uthålligt. Sjukvården måste behandla kvinnor och män både jämlikt och olika, helt enkelt för att det finns biologiska och fysiologiska skillnader mellan kvinnor och män. Vård som bygger på kunskaper om män löper stor risk att missa kvinnors behov och förutsättningar. Sveriges kvinnor ska kunna lita på sjukvården.

Ebba Busch (KD) partiledare

Acko Ankarberg Johansson (KD) ordförande i Riksdagens socialutskott

Elisabet Lann (KD), kommunalråd i Göteborg

Désirée Pethrus (KD), vårdutvecklingsregionråd, Region Stockholm

Sarah Havneraas, ordförande Kristdemokratiska Kvinnoförbundet

Nike Örbrink, ordförande Kristdemokratiska Ungdomsförbundet


Rödgrön ledning chansar med regionens ekonomi som insats


Läs mer

Västsveriges infrastruktur är eftersatt


Läs mer

Vi säger nej till sänkt åldersgräns för juridiskt könsbyte


Läs mer

Studiebesök SkaS Skövde


Läs mer

Vänsterns skattehöjningar slår främst mot låginkomsttagarna


Läs mer

GrönBlå Samverkan kommer fortsätta att lägga egna förslag


Läs mer

Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen presenterar budgetförslag för 2024


Läs mer

För stora risker med att göra det lättare att ändra juridiskt kön


Läs mer

Åtgärdsförslag för ekonomiskt ansvarstagande


Läs mer

De rödgröna prioriterar lägre biljettpriser framför att lösa vårdkrisen


Läs mer