Verksamhetsbesök – en väg in

Under tisdagen gjorde Maria Nilsson, Lisa Berglund och Tommy Larsson ett studiebesök med fokus på ”En väg in- barn och unga med psykisk ohälsa”, Maria Nilsson, Lisa Berglund och Tommy Larsson.
En väg in har varit i gång sedan mars 2022 och är ett treårigt tillgänglighetsuppdrag (BUP) med målet om en god tillgänglighet för alla barn och unga i Västra Götaland med psykisk ohälsa, dvs korta köerna till BUP.

En väg in är ett kontaktcenter och en remissportal för remisser ställda till BUP.

Vilka kan skicka remisser till En väg i? Jo Vårdcentraler, skolornas elevhälsa och egenremisser via 1177.
Sedan senhösten 2022 finns en remissutbildning på vårdgivarwebben, riktad till vårdcentraler och elevhälsan. Detta för att underlätta att remisser blir mer kompletta.

I dagsläget kommer det in 30-70 remisser/dag som ska bedömas och bokas in på rätt nivå, BUP specialist nivå eller på primärvårdsnivå.
40-50 rådgivningssamtal/dag.

Största utmaningarna just nu är:
Bristfälligt underlag från elevhälsa, ofullständiga remisser, dvs barn som bollas fram o tillbaka.
Samverkansfrågor. Det fungerar olika i regionen. Krångel med 1177 och egenremisser då barnen är från 13 år.

På fotot står från vänster till höger:
Anna Carlstrand Verksamhetssamordnare
Cie Rosenqvist sektionsledare
Marie Olausson specialistpsykolog
Maria Nilsson 2:e vice ordf Delregional nämn Norra
Lisa Berglund ledamot i Strategiska Sjukvårdsnämnden
Tommy Larsson ledamot i Delregional nämnd Östra

Förutom dessa var också Sandra Hauge Lundin vårdadministratör och Martina Sinclair specialistsjuksköterska med inriktning psykiatri med under studiebesöket.


Det rödgröna regionstyret slår in öppna dörrar om inhyrd vårdpersonal


Läs mer

Ebba Busch i Göteborg


Läs mer

S retorik om privat vård ökar bara politikerföraktet


Läs mer

Narkotikarelaterad dödlighet i Sverige är oacceptabelt hög


Läs mer

Rödgrön regionbudget bäddar för skattehöjning


Läs mer

Bekämpa den ofrivilliga ensamheten


Läs mer

KD: s tilläggsbudget 2023: Ekonomiskt ansvarstagande för stabilitet i sjukvården


Läs mer

Sveriges äldre förtjänar bättre!


Läs mer

Förebygg ohälsa med riktade hälsosamtal


Läs mer

Stärk förlossningsvården


Läs mer