Verksamhetsbesök vid Hospice Gabriel

I förmiddags besökte Conny Brännberg, Tommy Larsson, Maria Nilsson, Maria Bruckshaw och Stefan Svensson Hospice Gabriel i Lidköping. De möttes upp av verksamhetschef Pia Gustafsson samt Lennart Jonsson och Stefan Collin, båda ledamöter i styrelsen.

Hospice Gabriel erbjuder specialiserad vård för människor i livets slutskede. Åldersspannet hos gästerna (patienterna) var under 2021 från 22 år upp till 94 år. I snitt blir gästerna kvar på boendet i 16 dagar och under dessa dagar står livet i centrum.

Mottagandet var fantastiskt. Boendet påminner i mångt och mycket med den miljö vi är vana att hitta i människors privata hem och atmosfären var varm och inbjudande. Gästerna står verkligen i centrum i verksamheten och de anhöriga involveras för att ge den sjuke en bra sista tid i livet. I detta ingår också adekvat smärtlindring.

Hospice Gabriel ingår i FAMNA som är riksorganisationen för idéburen välfärd i Sverige. Av välfärden i Sverige är 78% offentlig, 19% privat och 3% idéburen. Utomlands är det idéburna inslaget oftast betydligt större. Det kan jämföras med våra grannländer där Norge har dubbelt så stor andel idéburen välfärd och Danmark cirka fem gånger så stor. Pia Gustafsson efterlyste lag- och regelförändringar för att de idéburna verksamheterna ska kunna växa och bli fler i Sverige.


Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen presenterar budgetförslag för 2024


Läs mer

För stora risker med att göra det lättare att ändra juridiskt kön


Läs mer

Åtgärdsförslag för ekonomiskt ansvarstagande


Läs mer

De rödgröna prioriterar lägre biljettpriser framför att lösa vårdkrisen


Läs mer

Svensson och Wendesten träffade Kyrkans SOS


Läs mer

Verksamhetsbesök på Sahlgrenska universitetssjukhus


Läs mer

Genom civilsamhället stöttar vi de mest utsatta


Läs mer

VGR:s borgerliga styren sköt till mer medel till sjukvården


Läs mer

Sjukhusen i Västra Götaland ska hämta hem 250 miljoner på tre år


Läs mer

Den rödgröna regionledningen äventyrar fokus på bristyrken inom vården


Läs mer