Verksamhetsbesök vid Sotenäs Vårdcentral

Kristdemokratiska regionpolitiker besökte under måndagen Sotenäs Vårdcentral i Hunnebostrand. När patienterna fick säga sitt var detta den bästa vårdcentralen i Västra Götalandsregionen 2021.
Anna Stubberöd, verksamhetsansvarig, tog tillsammans med sina kollegor Daniel Jonson och Tomas Endre emot oss. Efter en rundguidning och en presentation av vårdcentralen fortsatte samtalet att handla om bl.a. vad som gör dem så framgångsrika men också vad de inom nuvarande vårdval som kan förbättras.

Själva lyfte de fram den lilla vårdcentralens fördelar (6000 listade patienter), kontinuitet bland personalen och god tillgänglighet som viktiga parametrar för att de lyckats så väl. Vad gäller själva vårdvalet betonade de vikten av att förenkla administrationen som tar för mycket tid från det direkta patientarbetet.


Låt staten ta över sjukvården


Läs mer

Flera verksamhetsbesök i Lidköping


Läs mer

Sverige behöver en nationellt sammanhållen sjukvård


Läs mer

Besök på Sylte vårdcentral


Läs mer

Öka kunskaperna om kvinnosjukdomar


Läs mer

Aronsson(s) ideologiska övertygelse leder honom fel


Läs mer

Kulturkonferens för att motverka trakasserier


Läs mer

Nu satsar vi 700 miljoner kronor på höjda löner till vårdpersonalen


Läs mer

Verksamhetsbesök vid Hospice Gabriel


Läs mer

Konstepidemin i Göteborg


Läs mer