Vi behöver en ny modell för fordonsbeskattning

Debattartikel Bohusläningen – Magnus Berntsson och Magnus Jacobsson
Sverige behöver en politik som lever upp till devisen ”hela landet ska leva”. Vi har inte råd med en politik som slår mot landsbygden.

Kristdemokraterna har sett hur dagens bränslebeskattning försvårar livet för människor i landsbygden. Många är beroende av bilen för att kunna ta sig till och från jobbet. För att deras barn ska ha möjlighet att ha någon fritidsaktivitet. Kunna sporta eller spela ett instrument.

Situationen bekräftar den storstadsfokusering som regeringen har. Även om regeringen verkar tro det, så är det inte okynnesåkning folk ägnar sig åt. Vi måste sluta se städerna som alltings norm och dessutom vidga perspektiven. Inte minst gäller detta den rödgröna regeringen. Sverige har redan i dag höga skatter på drivmedel, samtidigt som det är ett avlångt land med helt olika förutsättningar att välja bort bilen.

Drivmedel bär sina miljöskadliga kostnader, genom skatterna, men målsättningen behöver vara en omställning från en fossilberoende fordonsflotta. För det behövs säker tillgång till klimatvänlig el snarare än högre skatter.

Kristdemokraterna vill ställa om till en ny fordons- och bränslebeskattningsmodell som förbättrar miljön samtidigt som den möjliggör för medborgare att leva i hela landet.

En framtida beskattningsmodell behöver ta hänsyn till vad det är för typ av fordon, var fordonet körs, vad det har för bränsle och när på dygnet som det används. Det ska då vara billigare att använda bil där det saknas en väl fungerande kollektivtrafik. Det ska också vara billigare att använda en mer miljövänlig bil och att använda bilen när trafiken är mindre intensiv.

Med tanke på de problem som finns med utländska åkare som inte betalar för att köra på svenska vägar så vore det bra om man testar en ny fordons- och bränslebeskattningsmodell inom åkerinäringen. Då kan vi få ordning på de utländska åkarna samtidigt som vi får möjlighet att prova en ny beskattningsmodell.

I december kom FN:s klimatpanel, IPCC, med en rapport som fastslår att kärnkraften behöver öka med mellan 91 och 190 procent fram till 2050 för att vi ska kunna begränsa den globala uppvärmningen till max en och en halv grad.

Ska vi klara övergången till ett fossilfritt samhälle behövs i det korta perspektivet mer – inte mindre – kärnkraft. Så, om regeringen nu menar allvar med sin klimatsatsning är det här den borde göra helt om i stället för att försvåra livet för landsbygdsbor.

Sverige behöver smarta satsningar som förenar främjande av ekonomisk tillväxt med klimat- och miljöhänsyn.

Magnus Jacobsson (KD)
vice ordförande Trafikutskottet

Magnus Berntsson (KD)
regionpolitiker


Dags att förstärka elnätskapaciteten


Läs mer

KD: Sluta förminska ”kvinnosjukdomar”


Läs mer

Industrins nya elbehov i Västsverige är lika stort som för hela Stockholm


Läs mer

Kraftsamling elektrifiering


Läs mer

IVA-satsning föreslås bli tidigarelagd


Läs mer

Vilken människosyn har Socialdemokraterna?


Läs mer

Vi budgeterar för en omstart av Västra Götaland


Läs mer

En efterlängtad omstart för Västra Götaland


Läs mer

Civilsamhället behövs som aldrig förr


Läs mer

Vi måste tänka rätt inför morgondagens transportsystem


Läs mer