Vi säger nej till sänkt åldersgräns för juridiskt könsbyte

Debattartikel SLA
Kristdemokraterna säger nej till sänkt åldersgräns för könsbyte. Vi vänder oss emot idén att juridiskt kön är något som alla människor fritt ska kunna välja och byta trots att man inte har diagnostiserats med könsdysfori.

Det är lätt att känna ödmjukhet inför den svåra situation som många unga med könsdysfori befinner sig i och det lidande som många upplever. Kristdemokraternas fokus är därför att förbättra vården och stödet för personer som lider av könsdysfori. Den psykiska ohälsan bland transpersoner är tyvärr utbredd och många får vänta alldeles för länge innan de får det stöd de behöver.

Vi vill ge Socialstyrelsen i uppdrag att öka tillgängligheten och stärka vården för personer med könsdysfori. Kristdemokraterna säger däremot nej till Moderaternas och Liberalernas förslag att sänka åldersgränsen för juridiskt könsbyte till 16 år, och vi vänder oss emot idén att kön är något som alla människor fritt ska kunna välja och byta, trots att man inte har diagnostiserats med könsdysfori.

Vi har lyssnat till de överläkare och specialistläkare inom psykiatrin som varnar för att ändringen av juridiskt kön för barn skulle kunna förstärka könsdysforin och bli ett första steg mot hormonbehandling och könskorrigering, trots att det annars inte hade behövts. Det handlar om irreversibla ingrepp med långtgående konsekvenser för den enskilde, som vi vet kan komma att ångras i vuxen ålder.

Vuxna personer som har diagnostiserats med könsdysfori av vården ska fortsatt kunna byta juridiskt kön. Det kan ibland vara nödvändigt för att dämpa det psykiska lidandet. Sverige bör däremot inte ha en lagstiftning som innebär att könstillhörighet reduceras till något godtyckligt, eller som öppnar för missbruk av möjligheten att byta juridiskt kön. Det vore fel i sak, och det finns alltför många ouppklarade frågor för att gå vidare med ett sådant förslag.

Det är självklart att personer som lider av könsdysfori ska få det stöd de behöver. Kristdemokraterna vill därför förbättra transvården och korta väntetiderna till stöd för personer som lider av könsdysfori, men när det gäller det lagförslag som nu ligger på riksdagens bord så bör förslaget till utskottsinitiativ avslås. Vi vill därför uppmana riksdagens partier, inte minst Moderaterna och Socialdemokraterna, att lyssna till professionen och att tänka om. Låt försiktighetsprincipen råda, och hjälp oss istället att stärka stödet och vården för unga transpersoner.

Christian Carlsson (KD)
Riksdagsledamot och ordförande i socialutskottet

Dan Hovskär (KD)
Riksdagsledamot

Stefan Svensson (KD)
Regionråd


Varför ger sig Vänsterpartiet på låginkomsttagarna?


Läs mer

Fler ska få vård snabbare


Läs mer

Regionstyrelsens ordförande gömmer sig i debatten


Läs mer

Regionen måste korta vårdköerna


Läs mer

Rödgrön ledning chansar med regionens ekonomi som insats


Läs mer

Västsveriges infrastruktur är eftersatt


Läs mer

Studiebesök SkaS Skövde


Läs mer

Vänsterns skattehöjningar slår främst mot låginkomsttagarna


Läs mer

GrönBlå Samverkan kommer fortsätta att lägga egna förslag


Läs mer

Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen presenterar budgetförslag för 2024


Läs mer