Vilken människosyn har Socialdemokraterna?

Debattartikel Bohusläningen – Stefan Svensson
Den 8 juni beslutade regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen att bifalla GrönBlå Samverkans budgetförslag för 2022. Voteringen på kvällen hade föregåtts av två dagars debatt. Skiljelinjerna var de vanliga. Mot en ansvarsfull GrönBlå budget ställdes ett socialdemokratiskt förslag som basunerade ut större ekonomiska satsningar som, om de verkställts, i praktiken raderat ut alla buffertar under åren 2022-2024. Nu vann deras förslag inte fullmäktiges gillande.

En annan grundbult i den socialdemokratiska retoriken var aversionen mot privata vårdgivare. Den gick som en röd tråd i debatten och är i linje med den ton som sätts i deras budgetdokument. Redan i det socialdemokratiska förordet, underskrivet av Helén Eliasson – regionråd i opposition, kan man läsa följande:

”Vi behöver stärka vår egen organisation och slippa att belasta såväl patienter som verksamhet och ekonomi med inhyrd personal.”

Smaka på den meningen. Vad Eliasson säger är att patienter inte ska belastas med inhyrd personal… Den meningen ensam skulle kunna bli temat för ett seminarium där den socialdemokratiska människosynen sätts under lupp. Ska personal värderas utifrån vilka arbetsgivare de har? Jag ställde således följande frågor under debatten: ”Finns det fler privat anställda som ni anser ”belastar våra patienter” och var finns då dessa? Inom de privat drivna vårdcentralerna? Inom upphandlad vård? Eller någon annanstans?”

Socialdemokraterna förbigick mina frågor med tystnad, i sig anmärkningsvärt. Men mina frågor kvarstår. Därför upprepar jag dem igen. Vilka är dessa privat anställda som belastar våra patienter och inom vilka verksamheter finns de? Är det de privata vårdcentralerna som ytterst är målet för den socialdemokratiska svartmålningen?

Stefan Svensson (KD)
Ledamot
Regionfullmäktige
Västra Götalandsregionen


Invånarna på Åstol och Dyrön förtjänar en tryggare ambulanssjukvård


Läs mer

Stefan Svensson vald till regionrådskandidat


Läs mer

Kristdemokraterna för en jämlik vård


Läs mer

Studiebesök i Mariestad


Läs mer

Studiebesök i Lidköping


Läs mer

Vårdskulden kan betas av med nationell vårdförmedling


Läs mer

Dags att förstärka elnätskapaciteten


Läs mer

KD: Sluta förminska ”kvinnosjukdomar”


Läs mer

Industrins nya elbehov i Västsverige är lika stort som för hela Stockholm


Läs mer

Kraftsamling elektrifiering


Läs mer