Vilken människosyn har Socialdemokraterna?

Debattartikel Bohusläningen – Stefan Svensson
Den 8 juni beslutade regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen att bifalla GrönBlå Samverkans budgetförslag för 2022. Voteringen på kvällen hade föregåtts av två dagars debatt. Skiljelinjerna var de vanliga. Mot en ansvarsfull GrönBlå budget ställdes ett socialdemokratiskt förslag som basunerade ut större ekonomiska satsningar som, om de verkställts, i praktiken raderat ut alla buffertar under åren 2022-2024. Nu vann deras förslag inte fullmäktiges gillande.

En annan grundbult i den socialdemokratiska retoriken var aversionen mot privata vårdgivare. Den gick som en röd tråd i debatten och är i linje med den ton som sätts i deras budgetdokument. Redan i det socialdemokratiska förordet, underskrivet av Helén Eliasson – regionråd i opposition, kan man läsa följande:

”Vi behöver stärka vår egen organisation och slippa att belasta såväl patienter som verksamhet och ekonomi med inhyrd personal.”

Smaka på den meningen. Vad Eliasson säger är att patienter inte ska belastas med inhyrd personal… Den meningen ensam skulle kunna bli temat för ett seminarium där den socialdemokratiska människosynen sätts under lupp. Ska personal värderas utifrån vilka arbetsgivare de har? Jag ställde således följande frågor under debatten: ”Finns det fler privat anställda som ni anser ”belastar våra patienter” och var finns då dessa? Inom de privat drivna vårdcentralerna? Inom upphandlad vård? Eller någon annanstans?”

Socialdemokraterna förbigick mina frågor med tystnad, i sig anmärkningsvärt. Men mina frågor kvarstår. Därför upprepar jag dem igen. Vilka är dessa privat anställda som belastar våra patienter och inom vilka verksamheter finns de? Är det de privata vårdcentralerna som ytterst är målet för den socialdemokratiska svartmålningen?

Stefan Svensson (KD)
Ledamot
Regionfullmäktige
Västra Götalandsregionen


Socialdemokratisk populism löser inte sjukvårdens utmaningar


Läs mer

Stärk säkerheten i kollektivtrafiken


Läs mer

Målsättningen måste vara en köfri vård


Läs mer

Valfrihet stärker sjukvården


Läs mer

Låt staten ta över sjukvården


Läs mer

Flera verksamhetsbesök i Lidköping


Läs mer

Sverige behöver en nationellt sammanhållen sjukvård


Läs mer

Besök på Sylte vårdcentral


Läs mer

Öka kunskaperna om kvinnosjukdomar


Läs mer

Aronsson(s) ideologiska övertygelse leder honom fel


Läs mer