• Nu är det hög tid att utreda elmotorvägar

  Debattartikel GP – Magnus Jacobsson Sverige skall minska koldioxidutsläppen från transportsektorn med 70 procent till 2030. För att klara detta räcker det inte att vi som individer förändrar vårt beteende. Vi behöver ändra vårt trafiksystem och ett sätt är att elektrifiera motorvägarna. Försök pågår redan nu. (mer …)

 • Brist på arbetskraft – en stor utmaning i Västra Götaland

  Debattartikel Borås tidning – Gunilla Lindell m.fl. Det går bra för vår region och Västsverige står därmed starkt rustat att möta en förväntad nedgång i svensk ekonomi nästa år. Arbetslösheten har under flera år varit lägre än riksgenomsnittet. Tack vare att allt fler människor jobbar och betalar skatt är också skatteintäkterna höga. (mer …)

 • Kvalitet, tillgänglighet och jämlikhet i Västra Götalandsregionen

  Debattartikel GP – Magnus Berntsson Alla verksamheter i Västra Götalandsregionen ska kännetecknas av värdighet, kvalitet, tillgänglighet och jämlikhet. Det är en vägledande princip för Kristdemokraternas politik. (mer …)

 • Vårdköerna kan snart vara borta

  Debattartikel Borås tidning – Monica Selin m.fl. Under snart fyra år har vi drivit en politik för Västra Götalandsregionen som präglats av kontinuitet och långsiktighet. Reformerna vi utlovade i vår första budget 2014 har fullföljts och de börjar nu ge resultat. (mer …)

 • Därför stärker vi det fria kulturlivet

  Debattartikel Bohusläningen – Conny Brännberg m.fl. GrönBlå Samverkan arbetar för att stärka möjligheterna för konstnärer och kulturarbetare att verka i Västra Götaland. Genom dessa insatser vill vi skapa bättre förutsättningar för det fria kulturlivet att utvecklas. (mer …)

 • Flytta den enklare vården närmare patienterna

  Debattartikel – Bohusläningen GrönBlå Samverkans budget för Västra Götalandsregionen 2017 möter framtidens utmaningar och möjliggör en fortsatt god utveckling. En av de största utmaningarna är att för många patienter får vänta alltför lång tid på vård. (mer …)

 • Följ budgetdebatten i RF

  Budgetdebatten i regionfullmäktige är i full gång.

  Följ debatten på webben här.

  Läs GrönBlå Samverkans budgetförslag här.

 • Kraftig satsning på framtidens investeringar

  Pressmeddelande – GrönBlå Samverkan GrönBlå Samverkan gör stora investeringssatsningar för Västra Götalandsregionens framtida utveckling. När vi som majoritet tillträdde låg den tidigare investeringsbudgeten på 3 600 miljoner kronor, vilken GrönBlå Samverkan höjde till 4 400 miljoner per år för att möjliggöra nödvändiga investeringar främst inom regionens sjukhus. (mer …)

 • Så investerar vi för regionens framtid

  Debattartikel – Monica Selin m.fl. Stora satsningar i både sjukvården och kollektivtrafiken gör att investeringsbudgeten för nästa år ökar rejält i Västra Götalandsregionen. Utöver att gå till den dagliga verksamheten bidrar dessa satsningar till en rejäl skjuts för kollektivtrafiken och en efterlängtad upprustning av vårdens IT-system. (mer …)