1,2 miljoner kronor till integrationsfrämjande åtgärder!

Laxås frivilligorganisationer, föreningar och studieförbund får i år dela på 1,2 miljon kronor för integrationsfrämjande insatser.

Beviljade projektmedel för 2016 är 1 miljon kronor hittills:
Hasselfors Byalag     16 000 kr
Svenska kyrkan, Bodarne pastorat. 25 000 kr
Bilda Svealand.          16 110 kr
Laxå biografförening.    8 000 kr
Laxå IF.                       30 000 kr
Abrahams tält.            50 000 kr
Bergskyrkan.             200 000 kr
ABF Örebro län.        473 214 kr
Laxå ridklubb.           181 676 kr

– Laxå har många eldsjälar som på frivillig basis gör ett fantastiskt arbete för att välkomna nyanlända och skapa meningsfullhet. Det känns därför roligt att få bidra till detta arbete, säger Jessica Vidberg som är enhetschef på Laxå kommuns Integrations- och arbetsmarknadsenhet.

– Vi har ett aktivt civilt samhälle som tar ett enormt stort ansvar för våra nyanländas inkludering och känsla av delaktighet i samhället. Laxå kommuns nyinrättade fond för integrationsfrämjande insatser har därför beslutat att i år dela ut 1,2 miljoner. Det är ett sätt för oss på kommunen att både tacka och stödja alla de insatser som görs och kommer att göras framöver, säger kommunstyrelsens ordförande Bo Rudolfsson (KD)

– I Laxå har vi en fördel av korta beslutsvägar i en liten kommunorganisation och ett brett engagemang bland tjänstemän och politiker. Frågan prioriteras politiskt och är inte beroende av partitillhörighet vilket underlättar arbetet för oss tjänstemän enormt mycket, säger Jessica.

– Stödet från politikerna gör att vi kan fokusera på det dagliga arbetet och inte ständigt sträva i motvind för att få igenom olika satsningar. Fonden för integrationsfrämjande insatser är ett sådant exempel där politikerna tillsammans med tjänstemän tagit ett aktivt beslut att stödja våra frivilligorganisationer, föreningar och studieförbund och det fantastiska arbete de gör, tilläger Jessica