Kraftigt förbättrat näringslivsklimat i Laxå

PRESSRELEASE – Kraftigt förbättrat näringslivsklimat i Laxå

Idag kl. 09.00 presenterade Svenskt Näringsliv resultatet av det sammanfattande omdömet av företagens syn på företagsklimatet i Sveriges
kommuner. Laxå kommun ökar från betyget 3,4 till 3,8 vilket är en kraftig ökning. Snittet i Sverige är 3,3.

Sedan 2010 har Laxå kommun arbetat målmedvetet med att förbättra näringslivsklimatet. Det senaste två åren har arbetet intensifierats och resultatet har inte låtit vänta på sig. Från att ha legat långt ner på listan har man steg för steg närmat sig Top 100.

– Vi har följt projektplanen och varit uthålliga. Det har visat sig lyckosamt och kommer troligen också att medföra en klar förbättring även för den ranking som Svenskt Näringsliv offentliggör i september, säger utvecklingschefen Mats Fransson.

– Vi är naturligtvis jätteglada för företagens betyg på vårt arbete och vi ser framåt mot nästa års utmaning att bli ännu bättre. Vår framgång tror vi beror på den ökade dialogen vi har med företagen,
dels genom insatserna för näringslivet i skolan, men också för kontinuiteten i våra nyhetsbrev, företagarluncher och företagsevent, säger kommunstyrelsens ordförande Bo Rudolfsson (KD).

Företagsklimat är ett projekt från Svenskt Näringsliv. Syftet med enkätundersökningen och rankingen är att skapa förutsättningar för
diskussion och dialog kring företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner

www.foretagsklimat.se