Beslutet om Vindkraftpark invid Vargavidderna skjuts upp

Vindkraft

Vid gårdagens kommunstyrelse beslutades enhälligt att återremittera beslutet om vindkraftparken invid naturreservatet Vargavidderna till efter sommaren. Lyssna på intervju med Bo Rudolfsson, partiföreträdare för Kristdemokraterna och 2:e v ordförande i kommunstyrelsen. Klicka här!

Orsaken är att det har lämnats in en ansökan om att bygga en vindkraftspark även i Laxåskogen och politikerna vill se helheten med både Vargavidderna och Laxåskogen innan de bestämmer om en, båda eller ingen av vindkraftsparkerna ska byggas.

Politikerna från samtliga partier var enade om att skjuta om beslutet.

– Ett nytt beslut kan komma i augusti eller senare under hösten, berättar Bo Rudolfsson från Kristdemokraterna.