Budget & Plan 2015-2017 skickas till kommunstyrelsen

Budget_2015
Idag skickas majoritetens förslag till Budget 2015 och plan för 2016-2017 ut till kommunstyrelsens ledamöter för att den ska beslutas den 29 januari på kommunstyrelsen.

Majoriteten i Laxå kommun (KD, M, C, MP och FP) har gemensamt beslutat att ta ett nytag gällande budgeten.
– Vi har formulerat nya övergripande mål som är kommunens inriktning och mål. Denna mål ska nu konkretiseras i delmål hos de olika nämnderna och verksamheten ska sedan skapa aktiviteter för att nå målen, säger Bo Rudolfsson (KD), kommunstyrelsens ordförande. Vi vill ha en verksamhet i kommunens där de politiska målen för en klarare genomslag i bl.a. skola och äldreomsorgen. Klicka här för att läsa budgeten.